FÖRVERKLIGAR PROJEKTIDEÈR

Projektverkstad

Kvarkenrådet är gärna med och stödjer samarbetsprojekt som gynnar kvarkenregionen. Vi välkomnar dig att bolla vidare med oss för att utveckla just din projektidé. 

Har du en projektidé som du vill utveckla? 

Har du en spännande projektidé? Kvarkenrådet välkomnar dig att bolla vidare med oss för att utveckla just din projektidé. Vi undersöker tillsammans om idén har potential att utmynna i ett lyckat projekt och om Kvarkenrådet kan vara en del i partnerskapet. Kvarkenrådet kan stå till tjänst med information, praktisk hjälp och eventuellt även finansiering då nya gränsregionala projekt initieras.

Välkommen att ta kontakt med Kvarkenrådets direktör/utvecklingschef för förädling av din projektidé. 

Frågor att förbereda inför en första kontakt: 

  • Vad är er projektidé? Berätta kortfattat om ert projekt.
  • Vad är det ni vill göra? Vad grundar sig idén ur? Är den nytänkande?
  • Vem står bakom projektet? Har ni förankrat er idé? Har ni samarbetspartners?
  • Vilka vinner på att projektet genomförs?
  • Hur ser den planerade tidsperioden ut för projektet?
  • Hur ser budgeten för projektet ut?

Kontaktpersoner