20 / 06 / 2017

Redo att expandera i Finland

Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Koncernen levererar dagligen livsmedel, drycker och utrustning till över tusentals kunder runt om i hela Sverige – och sedan i höstas även till norra Finland. Intresset för den finska marknaden är stort och man är redo att expandera till övriga delar av landet, så snart de rätta logistiska lösningarna hittas.
Hojdkurvor_02
Teckning 2@2x

Martin & Servera levererar färskvaror till finska Lappland

Redo att expandera i Finland

Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Koncernen levererar dagligen livsmedel, drycker och utrustning till över tusentals kunder runt om i hela Sverige – och sedan i höstas även till norra Finland. Intresset för den finska marknaden är stort och man är redo att expandera till övriga delar av landet, så snart de rätta logistiska lösningarna hittas.

Martin & Serveras huvudkontor finns utanför Stockholm medan man har 13 säljkontor och lager strategiskt placerade på fyra olika orter – det nordligaste i Umeå. Ulf Sedlacek är försäljningschef för koncernen, som redan länge varit intresserad av Finland.

– Koncernens ägare vill satsa på Finland, och vi vet nu att det finns en stor efterfrågan på våra produkter här. Sverige har ett bredare sortiment på livsmedelssidan, speciellt då det gäller färskvaror, och vi har fått ett positivt mottagande på de orter dit vi nu levererar, berättar Ulf. 
Koncernen såg möjligheter i Finland eftersom de flesta grossister här är koncentrerade kring huvudstadsregionen i södra delen av landet. Detta innebär att leveranstiderna till de norra delarna av landet blir långa – ofta över 48 timmar – inom en bransch där framförhållningen är kort och man kräver snabba leveranser.
– Tack vare vårt lager i Umeå kan vi erbjuda färskvaror till finska Lappland med mindre än ett dygns varsel.

Martin & Servera levererar dagligen livsmedel, drycker och utrustning till över tusentals kunder runt om i hela Sverige – och sedan i höstas även till norra Finland. Ulf Sedlacek, försäljningschef, hoppas kunna utvidga koncernens försäljningsområden i Finland framöver. Färjetrafiken är en nyckel till detta.

Man har arbetat med att anpassa verksamheten för den finska marknaden i ett års tid – med allt från innehållsmärkning av produkterna, en finsk hemsida och så vidare – och i november gjordes de första leveranserna till Levi i finska Lappland. Från och med i maj kommer man att leverera varor ner till Uleåborg och siktet är inställt på även övriga delar av Finland.
- Det är en stor konkurrensfördel med ett bredare sortiment. Totalt har vi omkring 35 000 produkter i vårt sortiment och i Sverige har man även hunnit längre gällande ekologiska produkter inom restaurang och storkök.

Martin & Servera bygger nu upp en gemensam organisation för den finska exporten, där Umeå utgör navet för distributionen. Säljare anställs på båda sidorna om Kvarken och både språkkunskaper och kunskaper om de kulturella skillnaderna mellan länderna är viktiga.

Säljare anställs på båda sidorna om Kvarken och både språkkunskaper och kunskaper om de kulturella skillnaderna mellan länderna är viktiga.

– På sikt kunde satsningen ge en tillväxt på 1,5 miljarder svenska kronor och den skulle gynna många andra kommersiella aktörer i regionerna. Vi talar om många nyanställningar och leveranser på över 5 000 långtradare årligen, förtydligar Ulf.

Inom restaurang- och storköksbranschen är framförhållningen kort och det krävs snabba leveranser.
Som svensk grossist kan Martin & Servera dessutom erbjuda ett bredare sortiment än de finska grossisterna ofta kan.

Färjetrafiken över Kvarken är nyckeln. Vi är redo att gå vidare och för nu diskussioner kring färjetrafiken i hopp om fler avgångar.

Logistiken är den stora utmaningen.
– Vi vill växa och färjetrafiken över Kvarken är nyckeln, konstaterar Ulf. Vi önskar oss tätare och fler avgångar, och förstås också en helt ny färja på sikt. Vi är redo att gå vidare och för nu diskussioner kring färjetrafiken i hopp om fler avgångar.

Om allt går som Ulf hoppas, torde Martin & Servera vara en stark aktör i norra Finland och även i andra delar av landet inom några år.

Text: Anna Sand
Foto: Anna Sand samt pressbilder Martin & Servera