19 / 04 / 2022

Regional samverkan för framtidens flyg

Elflygsprojektet FAIR har besökt flygplatser i Norge, Sverige och Finland. Intrycken från alla möten och diskussioner kommer att bidra till det fortsatta arbetet som kommer att presenteras på en slutkonferens i Skellefteå den 20–21 september.

Flyget står inför många utmaningar i närtid, både när det gäller miljö och hållbarhet men även gällande tillgänglighet. Och när det gäller miljöaspekterna görs mycket och en stor medvetenhet finns hos flygplatserna. Att sedan utöver detta arbete börja förbereda våra regionala flygplatser för elflygplan för kommersiell trafik kommer att kräva en hel del, men det finns en möjlighet att realisera en idag underutvecklad transportpotential. 

Under mars och april har elflygsprojektet FAIR med partnerskap besökt Karleby Airport, Seinäjoki Airport, Lycksele Airport, Hemavan Airport, Sandnessjøen Airport och presenterat projektet för finansiärer och partners i Mo i Rana samt på Vaasa Energy Week. Upplägget med samordnade platsbesök på flygplatser och organiserade mötestillfällen med projektintressenter har varit mycket givande. 

– Att träffa de som jobbar på flygplatserna, höra om hur verksamheten fungerar samt få ta del av de lokala och regionala politikernas perspektiv på flygets betydelse för näringsliv och utveckling ger viktigt input till vårt fortsatta arbete, konstaterar Arne Smedberg, VD BioFuel Region, och som deltar aktivt i projektarbetet. 

Nedan får korta summeringar om vad som sker på flygplatserna och vad som diskuterades: 

The FAIR-team at Lycksele Airport.

Lycksele Airport 

Lycksele Airport is a regional airport centrally located in the county of Västerbotten and it connects the surrounding area to Stockholm by offering two daily flights. The airport also facilitates an ambulance helicopter which provides a vital accessibility to hospital care in a vast region. Thank you for the hospitality and rewarding discussions on electric aviation and needed infrastructure at the airport! 

The FAIR-team at Sandnessjøen Airport, Stokka.

Sandnessjøen Airport (Stokka) 

Sandnessjøen Airport (Stokka) is beautifully located close to Sandnessjøen and is owned and operated by Avinor. With a takeoff runway of 1199 meters, it is a part of the Norwegian short-takeoff-and-landing network and very well suited for electric aviation. We also got the opportunity to listen to the development plans of both Sandnessjøen Airport and Brønnøysund Airport. As both airports already serve regional flight connections, the shift to sustainable fuels both at the ground service and in the air, are very much in focus. Thanks for the hospitality! 

Hemavan Airport 

Located almost in the middle of the ski slope of Hemavan, the airport supports air traffic to Stockholm 6 days a week. As a popular ski resort, the airport plays an important role in providing accessibility both for the inhabitants, but also for the growing tourism sector. Thanks for important talks on accessibility and how electric aviation can serve Hemavan in the future! 

The FAIR-team at Kokkola-Pietarsaari Airport.

Kokkola-Pietarsaari Airport 

In May the FAIR team visited the Kokkola-Pietarsaari airport. Rewarding discussions about regional flights and possibilities with electric flights in a near future were on the agenda. The discussions were spiced up by the news about the plans to soon start an east-west flight route between Kokkola-Pietarsaari and Skellefteå. Thank you for an exciting visit!  

Seinäjoki Airport 

The FAIR team also met up at Seinäjoki Airport. Thank you for good discussions about FAIR, the future of the airport, and the cooperation with Dronamics. We look forward to continuing following the exciting ongoing development! 

 

About the project

FAIR (Finding innovations to Accelerate the Implementation of electric Regional aviation) is a first step of preparing the Kvarken and Nordland region for an early implementation of electric aviation.

The project increases the knowledge base, investigates the possibilities and surveys both the needs and the required technical investments.

The project’s partnership consists largely of actors in three Ostrobothnian Counties (Finland), Västerbotten (Sweden) and Nordland (Norway).

This project is in line with the Traffic strategy for the E12-region with goals for carbon neutral transport as well as measures aimed at investigating east-west regional flight routes.
Financed by Interreg Botnia-Atlantica

Read more www.flyfairkvarken.com