Form3_morkbla
FÖR ATT STÄRKA KONTAKTERNA I REGIONEN

Resebidrag

Ansök om resebidrag från Kvarkenrådet för aktiviteter, evenemang och projekt som stärker kontakterna mellan länderna i Kvarkenregionen.
Resebidrag

Kvarkenrådets resebidrag och understöd för folklig samverkan

Aktiviteter, evenemang och projekt som stärker kontakterna mellan de olika länderna i Kvarkenregionen kan beviljas mindre resebidrag av Kvarkenrådet.

Det ekonomiska understödet till gränsöverskridande aktiviteter är oftast beviljat i form av bokning och betalning av färjeresorna för deltagarna men även annat bidrag kan komma ifråga om motiv därtill finns.

Så här söker du resebidrag:

Skriv en kort fritt formulerad ansökan där följande uppgifter anges:

  • Beskrivning av aktiviteten och hur kontakter med invånare i besökslandet knyts
  • Tidpunkt, resmål och preliminärt program
  • Budgetuppskattning
  • Andra finansieringskanaler och förslag på hur Kvarkenrådet kan bidra i finansieringen av resan
  • Kontaktuppgifter

Skicka ansökan till info@kvarken.org med märket ”BIDRAGSANSÖKAN”. Urval sker årsvis den 31/3 och 31/8.

Villkor och regler för resebidrag

  • Bidraget är av engångskaraktär och kan inte sökas för upprätthållande verksamhet.
  • Resebidrag kan ansökas två gånger per år med sista inlämningsdatum 31/3 och 31/8.
  • Bidrag kan ansökas på finska, svenska eller engelska.
  • Som motprestation för vår finansieringsinsats vill vi att Kvarkenrådets logotyp finns med i informationsmaterial samt att det tydligt framgår att Kvarkenrådet medfinansierat aktiviteten, projektet eller evenemanget. Exempel på sådant material är exempelvis programblad, webbsidor, inbjudningar, pressinformation eller liknande.
  • Kvarkenrådets logo för användning i informationsmaterial finns att ladda ner i pressrummet.
Ansök om resebidrag Kvarkenrådet
Resebidrag

Kontaktpersoner

Mathias Lindström

Mathias Lindström

Direktör, Kvarkenrådet mathias.lindstrom@kvarken.org +358 50 918 6462
Hojdkurvor_01_vit