29 / 05 / 2020

Resedrömmar ska ge projektets företag synlighet

Besöksnäringens utmaningar i och med Covid-19 har lett till att man även i projektet Destination Kvarken börjat se sig om efter tillfälliga alternativa lösningar.

Besöksnäringens utmaningar i och med Covid-19 har lett till att man även i projektet Destination Kvarken börjat se sig om efter tillfälliga alternativa lösningar. I stället för att i sommar hoppas på många turister från projektets egentliga målmarknader med tysktalande turister hoppas man nu få upp ögonen för världsarvet och hela projektområdet från närmare regioner. Därmed har projektet tillfälligt gått in för en alternativ lösning, där man byter målgrupp och målmarknad till slutkund på hemmamarknaderna i Sverige och Finland. Detta kommer att genomföras genom en kampanj i sociala medier.

– Vi planerar en marknadsföringskampanj i sociala medier som riktar sig direkt till konsumenter i större befolkningscenter i Finland, Sverige och Norge. Man byter alltså tillfälligt målgrupp och målmarknad för projektet, säger Marianne Sjöström, projektledare Kvarkenrådet.

– Vi kommer att lyfta teman vi har på kvarkendestinations.com, det vill säga Nature & activities, Culture, Food & Drinks, Family. På så sätt får företag knutna till projektet synlighet.

Syftet med kampanjen är att inbjuda till besök i Kvarkenområdet när läget tillåter och även kampanjen lanseras när läget tillåter.

– Materialbanken på sidan kvarkendestinations.com är färskt och vi har mycket att laborera med. Jo kommunikation i Umeå, som hjälper projektet med att planera och genomföra kampanjen, kommer till en början hjälpa oss med en testkampanj, med vilken vi ska se hur en utvald testmålgrupp tar emot vår kampanj och hurudana reaktioner den väcker, berättar Peter Källberg, projektledare från Vasaregionens utveckling VASEK.

– Temat kommer vara ”resedrömmar” och tidpunkten för detta test infaller i början av juni. Jo Kommunikation kommer hjälpa oss analysera reaktionerna och vi kommer forma den planerade större kampanjen utgående från hur testkampanjen tas emot.

Tanken är att den slutliga kampanjen i Facebook och Instagram riktar sig till de som planerar en rundresa med egen bil. Tidpunkten för den slutliga kampanjen är ännu inte mogen;

– Vi hoppas att själva kampanjen kan lanseras mycket snart och att vi på detta sätt kan hjälpa regionens företag klara denna ytterst utmanande sommar, säger Sjöström hoppfullt.

– Därutöver kommer projektet, så fort reserestriktionerna släpps, fortsättningsvis också vända sig till den tyska målgruppen med en facebook kampanj. Även denna kampanj har sin utgångspunkt i våra fyra teman och syftar till att locka med mångfalden i natur och kultur i våra två länder och att få flera Nordenvänner att upptäcka området runt Kvarken. Kampanjen görs i samarbete med Nordic Marketing, tillägger Erja Back, projektledare vid Visit Umeå.

Redan nu delas på Instagram inspirationsbilder från Kvarkenregionen som ska hålla drömmar vid liv. Följ Instagramkontot @Kvarkendestinations och dela gärna dina bilder från regionen med taggen #kvarkendestinations så att vi alla kan se dem – och så att vi kan dela dem vidare på kontot.

Emmes Retreat Photo: LOLA AKINMADE AKERSTROM / Kvarken Destinations Contentbank