28 / 01 / 2022

Så här kanske du köper en billig flygbiljett i framtiden

Vi är vana vid flyg med strikta tidtabeller, som är planerade långt på förhand. Men tänk om avgångstiderna inte var fixerade utan flexibla? Och tänk om du kunde få billigare biljett ju mer flexibel du var med din egen avgångstid?

Föreställ dig en framtid där elflyg mellan Vasa och Lycksele hör till vardagen. Föreställ dig att ska boka en flygbiljett via appen i din telefon. Föreställ dig nu att du istället för att boka en viss avgångstid låter appen vet att du kan resa när som helst nästa veckas onsdag mellan klockan 8 och 22.

Appen ger dig nu en uppskattning på vad resan kommer att kosta. Eftersom du har varit så flexibel med avgångstiden blir priset rätt lågt. Tre dagar före avgången har appen satt ihop önskemålen från alla passagerare och berättar för dig när avgången blir av.

Inte bara byta ut motorerna

Det här är framtidens regionflyg, så som designforskaren Jeroen Peeters föreställer sig det. Peeters jobbar på RISE (Research Institute of Sweden) och har varit en del av Kvarkenrådets projekt där man undersöker möjligheterna för elflyg.

– Om jag ska vara ärlig tyckte jag först att ämnet lät lite tråkigt, säger Peeters.

– Jag trodde att elflyg enbart handlade om att byta ut motorerna mot en annan sort. Efter en tid förstod jag ändå att elflyg ger stor flexibilitet då planen är mindre och billigare att flyga. Och jag förstod att den flexibiliteten också kan utnyttjas i andra aspekter av resandet.

Ju mer Peeters fördjupade sig i ämnet, desto intressantare blev det. Han och hans kolleger beslöt att utveckla en prototyp för en bokningsapp för det imaginära regionala flygbolaget Volta, som flyger med små elplan i Kvarkenregionen.

Resande på begäran

En av grundidéerna med Volta-appen är att både avgångstiderna och priserna är flexibla. För att minimera antalet avgångar och därmed koldioxidutsläppen försöker algoritmen i appen optimera både mängden avgångar och avgångstiderna enligt kundernas önskemål. Målet är att ha så få avgångar med så fulla plan som möljigt.

En annan funktion i appen är att resorna bokas från dörr till dörr, istället för flygfält till flygfält. Flyget kombineras med andra transporter såsom buss, taxi och till och med drönare, och man betalar för resan som helhet. Det här systemet brukar kallas MaaS, efter engelskans mobility as a service, och det finns redan i bruk på vissa ställen i världen.

“Kommer aldrig att funka”

När Jeroen Peeters har visat prototypen för olika samarbetspartners i flygindustrin har han fått två typer av feedback.

– Vissa personer är jätte entusiastiska medan andra säger att det aldrig kommer att funka. Och det är sant att den här typen av bokning så klart inte skulle fungera med det flygsystem och de regler vi har idag. Men vår tanke har varit att bidra till möjligheten att förändra hela systemet.

Peeters medger alltså att ämnet är komplext, eftersom flexibla avgångar kan vara svåra att kombinera med till exempel markservice på flygplatsen. Men han understryker att appen inte är någon slutlig lösning, utan att den snarare ska ses om en diskussionsöppnare.

– Det kan vara svårt att diskutera något som ännu inte existerar, och det är därför vi designforskare jobbar på det här sättet. Vi utvecklar prototyper som hjälper folk att föreställa sig olika möjligheter för framtiden, genom att göra dem så konkreta som möjligt.

Du kan själv testa Volta-appen genom denna länk.

Designforskaren Jeroen Peeters här tillsammans med kollegan Carita Roslund, båda från RISE (Research Institute of Sweden)

Bild på Arne Smedberg

FAIR

(Finding innovations to Accelerate the Implementation of electric Regional aviation) är ett första steg mot en snabb introduktion av ett hållbart flyg i Kvarkenregionen.
Projektet höjer kunskapen om elflyg, utreder möjligheterna och kartlägger både behov och de tekniska investeringarna som behövs. FAIRs geografi omfattar även Nordlands län i Norge.

Läs mer flyfairkvarken.com