MEDLEMSSKAP MED FÖRDELAR

Samarbetsmöjligheter

Bakom Kvarkenrådet står ett mycket drivkraftigt partnerskap och Kvarkenrådet kan idag erbjuda unika och mycket fördelaktiga samarbetsmöjligheter. Välkommen med i det gränsregionala samarbetet!

EGTS öppnar upp för utökade samarbetsmöjligheter

Kvarkenrådet har främjat gränsregionalt samarbete för sina medlemmar sedan dess grundande år 1972. Åren 2008–2020 administrerades verksamheten av en ideell förening registrerad i Finland med aktivitet på båda sidor Kvarken. Från och med 2021 administreras Kvarkenrådets verksamhet av samarbetsformen Europeisk Gruppering för Territoriellt Samarbete (EGTS) vilket kort kan förklaras som ett gränsöverskridande juridiskt samarbetsinstrument.

För våra medlemmar innebär EGTS-verksamhetsmodellen stora fördelar. Den ger exempelvis betydligt bättre möjligheter för Kvarkenrådet att stå till tjänst med information, praktisk hjälp och finansiering då nya gränsregionala projekt initieras. 

Kvarkenregionen - en varierad kustlinje
kvarkenregionens invånarantal

Ökat intresse för gränsöverskridande samarbete

Den starka utvecklingen i Kvarkenregionen bidrar till ett ökat intresse för det gränsöverskridande samarbetet och de möjligheter det medför. Kvarkenregionen blir nu en region med specialstatus i Norden och Europa i och med att den första helnordiska EGTS i Finland och Sverige skapas. Det är mycket tydligt att intresset för gränsöverskridande samarbete i Kvarkenregionen och intresset för nordiskt samarbete överlag ökar starkt. Aktiva medlemmar får ta del av de fördelar och synergieffekter som detta innebär.

 

 

Exempel på effekter av Kvarkenrådets partnerskap:

 • Sedan 2011 har Kvarkenrådet genom sin verksamhet bidragit till att regionen erhållit rena EU-medel från olika finansieringsprogram om drygt 13.000.000 EUR.
 • Kvarkenrådet har även haft projektledarskapet i de projekt som legat till grund för att en helt ny, specialanpassad och miljövänlig färja införskaffas till regionen i syfte att upprätthålla och utveckla det gränsregionala samarbetet. Läs mer om färjan Aurora Botnia.

Vilka fördelar ger ett medlemskap? 

Kvarkenrådet sammanför engagerade medlemmar med ett mycket drivkraftigt partnerskap – tillsammans förverkligar vi unika projekt som gör skillnad! Genom ett medlemskap blir ni del av ett starkt samarbete samtidigt som det ger ett flertal gynnsamma fördelar, bland annat:

 

 • Stor kunskap och brett nätverk
  Kvarkenrådet kan med hjälp av sin mångåriga erfarenhet och sitt breda kontaktnät bistå medlemmarna att initiera, söka partners, förbereda och driva gränsöverskridande samarbetsprojekt. Medlemmar får tillgång till organisationens kunskap och nätverk.
 • Stöd i projektansökningar
  Kvarkenrådet kan bistå i samband med olika projektansökningar inom en rad olika finansieringsprogram.
 • Medfinansiering till projekt
  Kvarkenrådet kan på basis av ansökan dela ut nordisk medfinansiering till olika projekt till aktörer inom verksamhetsområdet, vilka gemensamt prioriterats av styrelsen.
 • EU-relaterad finansiering
  Kvarkenrådet arbetar för att de av regionen prioriterade gränsöverskridande projekten, förutom regional, kommunal och nordisk medfinansiering, även erhåller EU-relaterad finansiering, inom Kvarkenrådets verksamhetsområde.
 • Minskad administration
  Som medlem i Kvarkenrådet kan man dra nytta av att Kvarkenrådet kan agera som ”single beneficiary”, dvs. som ensam stödmottagare och på så sätt minskas administrationen för medlemmar som vill bedriva EU-projekt. Detta är en markant fördel som även drar ner kostnaderna för att delta i ett EU-projekt.
 • Ekonomiska fördelar
  Medlemsavgift för t.ex. en kommun är på årsbasis en liten summa i jämförelse med om extern konsulthjälp skall anlitas vid exempelvis projektansökningar.
historisk karta över kvarkenregionen

Ansök om medlemsskap

Välkommen med i det gränsregionala samarbetet. För frågor om medlemsskapet, kontakta oss och läs mer om hur du blir medlem här:

Kontaktpersoner