Simultaanitulkkaus

Merenkurkun neuvosto vuokraa konferenssi- ja simultaanitulkkauslaitteistoja kokouksiin ja konferensseihin. Laitteistoja löytyy eri kokoisia tiloja varten, pienimmät laitteet ovat kannettavia. Suurin laitteisto voidaan käyttää konferensseissa ym. vastaavissa tilaisuuksissa joissa korkeintaan 280 osanottajaa tarvitsee tulkkausta. Näistä 80 voi myös käyttää pöytämikrofonia. Laitteistolla voidaan hoitaa tulkkaus korkeintaan kuudella kielellä. Suurempien laitteiden kuljetus, asennus ja huolenpito vaatii teknikon työpanoksen. Vuokraaja tekee erikseen sopimuksen teknikon kanssa, jonka Merenkurkun neuvosto välittää.

Teknikoilla on laaja kokemus toiminnasta ja he voivat antaa arvokkaita neuvoja esim. vaatimuksista simultaanitulkkausta käyttävien konferenssitilojen ja tulkkien työtilojen suhteen.

Lähempiä tietoja antaa

Merenkurkun neuvosto henkilokuvat 2
Maria Snickars
(Talouspäällikkö)

Samarbejde 2 Logotype RGB FI6