PROFESSIONELL UTRUSTNING

Simultantolkning

Kvarkenrådet tillhandahåller professionell utrustning för simultantolkning anpassat efter ert behov.

Hyr utrustning för simultantolkning

Kvarkenrådet tillhandahåller uthyrning av konferens- och simultantolkningsutrustning för sammanträden och konferenser. Utrustningen finns att hyra anpassat efter ert behov och storleken på lokalen. De minsta anläggningarna vi erbjuder är portabla med 20 hörlurar. Vår största anläggning kan användas på konferenser och liknande där upp till 280 personer behöver tolkning. Av dessa kan 80 också använda bordsmikrofon. Anläggningen klarar av tolkning på upp till sex språk. För de större anläggningarna krävs att en tekniker transporterar, monterar och handhar utrustningen. Kvarkenrådet förmedlar erfarna tekniker för det specifika uppdraget.

Teknisk expertis med lång erfarenhet

Hyrestagaren avtalar skilt med tekniker som förmedlas av Kvarkenrådet. Teknikerna har stor erfarenhet av denna verksamhet och de kan ge värdefulla råd t.ex. beträffande de krav som ställs på lokaliteter för konferenser med simultantolkning och de utrymmen som tolkarna behöver.

Kontaktpersoner