14 / 06 / 2023

Startmöte med organisationerna som marknadsför destinationerna

Projektet Bothnian Coastal Route, som innefattar destinationer i norra Finland och Sverige, syftar till att göra kustrutten kring Bottenviken och över Kvarken mera känd som en attraktiv resväg för både utländska besökare och lokalbefolkningen. I mars 2023 ordnade projektgruppen ett första möte i Haparanda med organisationer som marknadsför turistmål i hela projektområdet. Syftet var att samla hela projektområdet för att tillsammans definiera innehållet i projektet, skapa en känsla av samhörighet, etablera nätverk och en gemensam strategi för arbetsprocessen framöver.

Det här var det allra första externa evenemanget som arrangerades av projektet inom ramen för arbetspaket 1, Inventering (mer information om projektet och dess arbetspaket hittar du här). Evenemanget fick ett gott utfall och var mycket uppskattat bland deltagarna.

– Workshoppen fungerade som ett inspirerande startskott genom att visa fördelarna med att arbeta gränsöverskridande. Vår huvudtalare, Jan Badur, VD på Nordic Marketing, tog upp många viktiga frågor kring ämnet att arbeta tillsammans. Till exempel att havet liksom skärgården är lockande – och därmed är det viktigt att det finns saker att göra i omgivningarna och detta bör lyftas fram. Researrangörerna vill ha exempel där två länder och separata regioner slår sig samman och erbjuder genuin lokal kultur och upplevelser. Centraleuropéer reser för att hitta platser utan trängsel där de kan uppleva landskapet och naturen, berättar Marianne Sjöström, projektledare från Kvarkenrådet.

Deltagarna representerade 13 destinationer över hela projektområdet, inklusive organisationer som marknadsför turistmål, städer och kommuner samt turistorganisationer längs rutten som representerade besöksnäringarna på sina egna destinationer. När workshoppen avslutades hade flera temaresepaket skapats på rekordtid av de engagerade och entusiastiska deltagarna.

– Det finns gott om gemensam historia, kultur och gemensamma traditioner och ett mycket fascinerande levnadssätt som kan delas med besökarna. Turismsamarbetet är som bäst när man arbetar i stora områden, precis som de resmönster besökarna ofta föredrar.

– Det är så viktigt att ofta få träffa och brainstorma med kollegor. Det här projektevenemanget i Haparanda, som riktade sig till organisationer som marknadsför turistmål, var ett perfekt tillfälle att lära känna de andra destinationerna bättre, säger Teea Pietilä,VD på Visit Kokkola.

– Sammantaget lyckades vi skapa en mycket inspirerande dag genom att samla alla destinationer och genom att sätta ramarna för projektet Bothnian Coastal Route, tillägger Marianne Sjöström, projektledare från Kvarkenrådet.

Det här projektet som finansieras av Interreg Aurora startade den 1 januari 2023. Läs mer här.

 

 

 

 

Deltagarna tilldelades sittplatser i samma ordning som deras destinationer finns längs rutten. Här ser vi grannarna från Luleå, Haparanda, Torneå och Uleåborg.

Teea Pietilä, VD på Visit Kokkola, presenterar unika försäljningsargument i Karlebyregionen.

Marianne Sjöström, projektledare från huvudpartnern Kvarkenrådet presenterar projektets mål.