04 / 02 / 2022

StoryTagging och Världsberättardagen – sänd in din berättelse

Inför Världsberättardagen 2022 inbjuder vi dig att dela med dig av en platsbaserad berättelse från Kvarkenregionen. Skriv ner eller banda in din lokala berättelse under februari!

Kvarkenrådet EGTS är partner i ett internationellt projekt som heter ”StoryTagging” där de övriga parterna kommer från Skottland, Nordirland, Västerbotten i Sverige och Arkangelsk i Ryssland. Med hjälp av bland annat platsbaserade berättelser vill projektet lyfta fram intressanta platser och produkter och till hjälp tar projektet vårt kultur- och naturarv. Det finns nämligen mycket att upptäcka i vår närmiljö som det går att bygga vidare på. Även företagsvärlden har börjat inse styrkan i berättelser och allt fler tar berättelser till hjälp för att till exempel marknadsföra sin plats eller produkt.

Den 20 mars arrangeras ”Världsberättardagen” runt om i världen. Den kan se olika ut på olika platser men den röda tråden som genomsyrar alla arrangemang är berättelser, olika typers berättelser men många är anknutna till ett kultur-och/eller ett naturarv. Alla bär vi på berättelser, fastän vi kanske inte tänker på det. Vissa har vi kanske läst oss till, andra kanske har förmedlats av tidigare generationer. Vi skapar också själva berättelser med det vi gör.

Inför Världsberättardagen år 2022 inbjuder vi även dig att dela med dig av en platsbaserad berättelse från Kvarkenregionen. Skriv ner en lokal berättelse, händelse, episod, skröna eller motsvarande som du gärna vill förmedla vidare. Det skall vara en rätt kort berättelse på 500 ord eller 3000 bokstäver (cirka en A4-sida). Om du hellre vill banda in din berättelse, så går det också bra med till exempel din mobiltelefon. Håll dig fortsättningsvis till korthet, på max 4 minuter. Du kan skicka in berättelser på svenska, finska, engelska, till och med på dialekt. Deadline för inskickade berättelser är februari månad. Berättelserna kan skickas till projektledare Ann-Sofi Backgren, ann-sofi.backgren@kvarken.org

 

För mer information:

Ann-Sofi Backgren, Projektledare StoryTagging
ann-sofi.backgren@kvarken.org

+358 50 522 2642

 

Kort om projektet:
Kvarkenrådet är delaktig i ett internationellt projekt ”StoryTagging” där vi vill fånga upp berättelser som har anknytning till vårt kultur- och naturarv. Genom att lyfta fram våra berättelser hoppas vi locka besökare till den plats där berättelserna formats och där produkterna skapats. Berättelser från hela Kvarkenregionen kommer att lyftas fram. Kvarkenrådet fungerar som genomförare på den finska sidan och Region Västerbottens Turism på den svenska sidan.

Projektet riktar sig på hösten till företagare som har ett turistiskt syfte eller en turistisk anknytning där företagarna vill skapa ett sammanhang där deras egna berättelser lyfts fram. Idag är konkurrensen rätt hård och det gäller att kunna nå igenom bruset med sitt budskap till de önskade kundgrupperna. Att hitta, formulera och kommunicera sin egen unika historia och vinkel intresserar därför allt fler, dvs den historia som ingen annan har. Det kan handla om att koppla dagens verksamhet till platsen och det som skett där genom historien. Det kan även handla om allt ifrån verkliga personer till legender till naturkrafter. Och allt däremellan.