Kvarkenrådet Strategi 2030

Grön omställning

Åtgärder

Våra pågående åtgärder inom fokusområdet Grön omställning:

Green and Inclusive Development

Kvarkenrådet deltar i arbetet med Nordiska ministerrådets tematiska arbetsgrupper inom gruppen ”Green and Inclusive Urban Development”

Status: Pågående.

Bothnia Green Energy – Projekt

Syftar till att stödja utvecklingen av hållbara energilösningar.

Målet med projektet Bothnia Green Energy är att påskynda utvecklingen av innovationer inom hållbara energilösningar genom att sammanföra företag och organisationer i det geografiska området kring Kvarken. Ett förväntat resultat är att projektet genom gränsöverskridande samarbete har bidragit till mer hållbara innovationer inom energiområdet.

Status: Pågående.

Nordic Battery Belt – Förstudie

Samlar regionens aktörer inom batteriteknik för att undersöka behoven och innehållet i ett större genomförandeprojekt.

Status: Pågående.

FAIR 2 – Projekt

Projektet syftar till att öka förståelsen för efterfrågan på hållbart regionalflyg.

Status: Pågående.

New North – Transport, Logistics and Security of Supply – Projekt

Syftar till att analysera transportsystemet i norra delen av Norden i ljuset av den förändrade geopolitiska situationen.

Projektet New North tar kunskapsbasen ett steg framåt. Med tanke på den nya geopolitiska situationen, förändringarna på marknaden, utvecklingen av affärsmiljön och tidigare studier, ger detta ett helt nytt perspektiv på försörjningstryggheten.

Huvudpart: Lapin Liitto.

Arbetspaketet WP3 i detta projekt fokuserar på hållbart flyg och leds av Länsstyrelsen i Västerbotten i samarbete med Kvarkenrådet.

WP3 handlar till stor del om att höja kunskapsnivån i ett större område och forma en gemensam vision för hållbart flyg.

Status: Pågående.

KONTAKTA OSS

Har du ytterligare idéer, åtgärds- eller samarbetsförslag?

Kvarkenrådet är gärna med och stödjer samarbetsprojekt som gynnar Kvarkenregionen. Vi välkomnar dig att bolla vidare med oss för att utveckla just din projektidé.

Du är välkommen att kontakta oss genast, men här några tips ifall du vill vara förberedd på vad vi önskar veta https://www.kvarken.org/projektverkstad/

A group of people planning

Tillbaka till sidan Kvarkenrådets strategi 2030