Kvarkenrådet Strategi 2030

Samverkan invånare emellan

Åtgärder

Våra pågående åtgärder inom fokusområdet Samverkan invånare emellan:

Bidrag för folklig samverkan inom Kvarkenregionen

Kvarkenrådet beviljar bidrag för aktiviteter som stärker kontakterna mellan Sverige och Finland i Kvarkenregionen.

Status: Pågående.

Tolkutrustning

Kvarkenrådet hyr ut professionell utrustning för konferens- och simultantolkning för sammanträden och konferenser. Tjänsten bidrar till stärkta kontakter och undanröjer hinder för samarbete på grund av språkbarriärer.

Status: Pågående.

Culture 3.0 – Initiativ

Kultur som en drivande kraft inom den regionala utvecklingen.

Kvarkenrådet bidrar till att främja Culture 3.0-initiativet i regionen som tar sikte på att integrera kulturen som en viktig del i det regionala utvecklingsarbetet. Initialt har ett samarbetsprojekt diskuterats inom detta område.

Status: Pågående.

Samarbete med föreningen Norden

Kvarkenrådets arbete för samarbete över gränserna går på många sätt hand i hand med Föreningen Nordens Nordperspektiv-tema för 2023 som är ”Framtidens gränsregioner”. Kvarkenrådet och Föreningen Norden i Västerbotten samarbetar för att öka mellanfolklig samverkan över gränserna.

Status: Pågående.

KONTAKTA OSS

Har du ytterligare idéer, åtgärds- eller samarbetsförslag?

Kvarkenrådet är gärna med och stödjer samarbetsprojekt som gynnar Kvarkenregionen. Vi välkomnar dig att bolla vidare med oss för att utveckla just din projektidé.

Du är välkommen att kontakta oss genast, men här några tips ifall du vill vara förberedd på vad vi önskar veta https://www.kvarken.org/projektverkstad/

A group of people planning

Tillbaka till sidan Kvarkenrådets strategi 2030