08 / 10 / 2010

Studieresa till Eurotunnel 8.10.2009

En av målsättningarna med Kvarkenrådets BA-projekt Kvarken Short Cut System är att samla information om existerande bro- och tunnellösningar i syfte att på sikt konkretisera en fast förbindelse över Kvarken.

En av målsättningarna med Kvarkenrådets BA-projekt Kvarken Short Cut System är att samla information om existerande bro- och tunnellösningar i syfte att på sikt konkretisera en fast förbindelse över Kvarken.

Torsdagen den 8.10.2009 besökte en delegation från Kvarkenregionen Eurotunneln, som går under Engelska kanalen mellan England och Frankrike. Delegationen bestod av direktör Christina Knookala från Kvarkenrådet, landskapsdirektör Olav Jern från Österbottens förbund samt utvecklingschef Tomas Sikström och utvecklingsstrateg Emmy Sundin från Umeå kommun. Studiebesöket till Eurotunnel företogs i samband med EU:s regionala kommittes möte i Bryssel. Delegationen från Kvarkenregionen var på plats i Bryssel för att lyfta fram förbindelsen över Kvarken som en viktig del av EU:s Bothnian Corridor-projekt, som är en del av EU:s Östersjöstrategi.

studieresa eurotunnel kvarkenrådet

Direktör Christina Knookala från Kvarkenrådet, utvecklingschef Tomas Sikström och utvecklingsstrateg Emmy Sundin från Umeå kommun samt Eurotunnels trafikdirektör John Keefe vid Eurotunneln i Calais.

studieresa eurotunnel kvarkenrådet

Eurotunnels trafikdirektör John Keefe

Målsättningen med studiebesöket var att samla information om Eurotunnel, dess bakgrund, verksamhet, finansiella situation, påverkan på regionen etc. Delegationen reste med bil från Bryssel till Calais. Det var tänkt att åka med Eurostartåget från Bryssel, men tågets tidtabell passade inte med delegationens tidsschema. Bilresan från Bryssel till Calais tog två timmar. På plats i Calais togs delegationen emot av Eurotunnels trafikdirektör John Keefe med medarbetare. Även Eurotunnels verksamhetschef Pascal Sainson deltog i presentationen.

John Keefe som har varit med i verksamheten sedan Eurotunnelprojektet startade berättade att tunnelns planerings- och byggnadsskede räckte åtta år. Tunneln har nu varit verksam i 15 år. Tunneln är byggd helt och hållet med privata medel, varken EU eller franska eller engelska staten har bidragit till finansieringen. Priset för tunneln inklusive alla säkerhetsarrangemang blev ca 6 miljarder euro. Tunneln har nu börjat gå med vinst, och detta år betalades 40 miljoner euro ut i dividend åt tunnelns investerare.

Passagerarmängden har detta år ökat med 10 procent, men fraktmängden har minskat med samma andel. Tunneln används årligen av ca 9 miljoner passagerare. John Keefe berättade att veckoslutsturismen har ökat och folk skaffar sommarstugor i grannlandet. Det billigaste biljettpriset för en bil med passagerare är 20 euro, under rusningstid kostar resan 100 euro.

Delegationen från Kvarkenregionen var särskilt intresserad av hur skillnaderna mellan England och Frankrike påverkat Eurotunnelprojektet. John Keefe nämnde bl.a. två olika språk, tidsskillnaden, att de franska långtradarna är högre än de engelska, höger- och vänstertrafik samt kulturella skillnader. Järnvägens spårbredd är densamma i båda länderna. Enligt Keefe hade skillnaderna inte orsakat problem, eftersom man visste om dem i förväg.

Tågresan genom Eurotunnel var behaglig. Det gick fort att lasta bilarna på tåget. Bilarna kördes ombord på samma sätt som på en bilfärja, personbilarna i två våningar. Det rymdes fyra personbilar i en tågvagn. Mellan vagnarna fanns branddörrar. Den 50 km långa resan från Frankrike till England tog 35 minuter.

Tågvagnarna var rymliga, ljusa och välstädade. Under resans gång kunde passagerarna stiga ut bilarna och gå mellan vagnarna. Man märkte inte just av att tåget åkte ner i tunneln eller kom upp därifrån, trots att tunneln som djupast är ca 100 meter under havsytan. Skyltarna var på engelska, franska och tyska, t.o.m. svenska skyltar fanns på vissa ställen. Personalen måste kunna både engelska och franska.

Säkerhetsarrangemangen var gedigna, t.ex. så genomlystes alla bilar. Om det blir en farlig situation kan tåget omdirigeras till en annan tunnel. Dessutom finns en skild säkerhetstunnel. Trafikstyrningen fungerar som ett flygledartorn. Det har inträffat tre bränder i tunneln, men inga dödsfall har skett.

studieresa eurotunnel kvarkenrådet

Bilarna körs ombord på Eurostartåget på samma sätt som på en bilfärja. Tågvagnarna är rymliga, ljusa och välstädade. Under resans gång kan passagerarna stiga ut bilarna och gå mellan vagnarna.

Finansiär Interreg Botnia-Atlanticas logoyp