25 / 09 / 2020

Styrelsemedlem Lilly Bäcklunds hälsning

Tack för möjligheten att få skriva en personlig hälsning till er alla Kvarkenråds vänner. Jag har sedan början av 1990-talet i olika omfattning varit engagerad genom olika förtroendeuppdrag kopplad till samarbete inom Kvarkenområdet.

Bästa vänner i Kvarkenrådet,
Tack för möjligheten att få skriva en personlig hälsning till er alla Kvarkenråds vänner. Jag har sedan början av 1990-talet i olika omfattning varit engagerad genom olika förtroendeuppdrag kopplad till samarbete inom Kvarkenområdet. De första åren hade jag fått förtroendet att vara en av ledamöterna i den då enda permanenta arbetsgruppen som Kvarkenrådet hade, nämligen kulturarbetsgruppen. Vi var fem ledamöter från den svenska sidan och lika många på den finska sidan. Det var under ledning av den dåvarande chefen Paul Lindell. Ett av de större kulturprojekten som genomfördes hade sin stora avslutning i Lycksele och samlade ca 200 ungdomar. Det var musik, dans, teater, litteratur och film.

Under mina tio år som ledamot i Region Västerbotten arbetsutskott har jag vid fler tillfällen besökt den finska delen av Kvarkenrådet och alltid mötts av ett mycket gott värdskap, att få ta del av och uppleva den finska kulturen på olika områden har varit mycket intressant och givande.

De senaste åren har jag varit en av ledamöterna i Kvarkenrådets styrelse och en mycket intressant och spännande utveckling är på väg att ske, när det gäller strukturen för Kvarkenrådet. För att ett område/ort/stad skall vara intressant att besöka, och vara lättillgängligt krävs det bra infrastruktur, möjlighet att uppleva kultur av olika genre, men den viktigaste beståndsdelen är människorna som bor på orten. Dessa tre beståndsdelar fyller en viktig del i en utveckling, vi har människorna och kulturen finns att uppleva. Det som behöver åtgärdas är infrastrukturen. Så sent som den 11 september i år skrevs historia i det gränsöverskridande och nordiska samarbetet. Då kunde vi följa via en live sändning när Aurora Botnia sjösattes vid varvet i Raumo. Den beräknas vara klar för leverans i maj 2021 på väg att börja trafikera Umeå–Vasa. Även på flygområdet utvecklas tekniken snabbt, i en framtid kanske inte allt för långt borta kommer elflyget att vara det som gäller.

I början på oktober skrivs ny historia. Då beslutar det nuvarande Kvarkenrådet att den nya samarbetsformen kommer att bli EGTS. Mer om det finns att läsa HÄR. Men det sker mycket i utvecklingen i och kring samarbetet när det gäller det gränsregionala samarbetet. Gränserna finns på kartan och samarbetet fungerar mycket gott i praktiken – det har vi mer än 40 års erfarenhet av. I den nya organisationen vill jag vara med och utveckla det gränsregionala samarbetet, hoppas att du också vill bidra till att utveckla det.

Lilly Bäcklund
Socialdemokratiskt oppositionsråd Lycksele, medlem i Kvarkenrådets styrelse