28 / 10 / 2016

Styrelsemedlem Per Nyléns hälsning

Samarbete i Kvarkenregionen är viktigt. Att vi i denna region har mycket som förenar oss och som kan ge oss fördelar nu och i framtiden råder det inga tvivel om.

Samarbete i Kvarkenregionen är viktigt. Att vi i denna region har mycket som förenar oss och som kan ge oss fördelar nu och i framtiden råder det inga tvivel om. I oktober tog vi chansen att åka till Vasa med politiker och tjänstepersoner från Örnsköldsviks kommun. Vi fick under besöket träffa representanter för näringslivet, staden och landskapet. Självklart fick vi också en presentation av Kvarkenrådets gränsöverskridande arbete. Alla dessa besök vittnade om vikten av att se utanför den egna regionen, att våga lyfta blicken och samspela över gränser.

Ibland hämmas vi av gränser. Vi låter kommun- eller regiongränser bli ett hinder i vår utveckling och tillväxt. Likaså med landsgränser– ett streck på en karta kan göra det svårare att hitta gemensamma lösningar för framtiden.

Här kommer Kvarkenrådets roll som en katalysator och möjliggörare in. Att genom kontakter, nätverk och goda relationer skapa gränsöverskridande samarbeten och projekt är oerhört viktigt. Oavsett om du verkar i Örnsköldsvik, Vasa, Skellefteå eller Karleby, så är vikten av gemensamma ansträngningar A och O.

Cleantech Kvarken är ett exempel i raden av gränsöverskridande projekt som syftar till att lyfta vår gemensamma region. Här finns framtidsbranscher inom energi, skog, IT och life science, alla med den gemensamma nämnaren miljö och klimatsmart ekonomi. Det är glädjande att Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Finlands näringsminister Olli Rehn i EU Observer konstaterar att Sverige och Finland ska leda omställningen till en fossilfri bioekonomi. Visst känns Kvarkenregionen som en given plattform för detta framtidsprojekt?

Jag vill avsluta med att rikta ett varmt tack till alla som möjliggjorde ett intressant och givande besök i Vasaregionen för vår delegation. Vi har all anledning att vara stolta över vårt historiska samarbete och vi ska definitivt fortsätta att tillsammans visa vägen i framtiden – det är tillsammans vi tar oss an nya utmaningar!

Per Nylén
Kommunalråd
Örnsköldsviks kommun