17 / 11 / 2023

Hållbarhet bör kommuniceras som något kunden har nytta av

Xavier Font, som höll den sista presentationen under webbinariet Sustainable Coastal Tourism arrangerat av projektet Bothnian Coastal Route, talade om hur man marknadsför och kommunicerar hållbarhetsmetoder. Han uppmuntrade alla att experimentera med sin kommunikation, eftersom det ger nya möjligheter att lära sig av det man gör.

Xavier Font, professor i hållbarhetsmarknadsföring vid universitetet i Surrey, var en av talarna under webbinariet om hållbar kustturism. Han presenterade fyra mycket viktiga fördelar med hållbarhetsmarknadsföring och -kommunikation: den förbättrar din service, gör dina kunder nöjdare, får dina kunder att spendera mera samt ökar lojaliteten och minskar säsongsvariationerna. 

Font gav många konkreta exempel på hur man kan uppnå dessa viktiga fördelar i sin egen verksamhet. Du kan göra små saker som förbättrar din service, till exempel vara pålitlig, ärlig, humoristisk och engagerande. 

– Psykologer menar att det är mer effektivt att tala positivt om sina lokala råvaruleverantörer än att bara berätta om hur oslagbar den egna restaurangen är; det anses helt enkelt vara mer trovärdigt, enligt Font. 

Sälj in hållbarhet som något som gynnar kunden 

Font förklarade att du kan förbättra din kundnöjdhet genom att få kunderna att må bra, genom att använda ett tilltalande språk, hjälpa dem att ta beslut och tala om för dem vilka fördelar de får. 

– Sluta sälja in hållbarhet som något som är bra för planeten. Jag vet att det är därför du gör det, men ur ett kundupplevelseperspektiv måste du först berätta hur det gynnar kunden. 

Några exempel som Font tog upp var att du kan berätta om dina leverantörer på din webbplats eller i broschyrer och använda storytelling i syfte att vädja till kundernas känslor. Till exempel genom att berätta att ni komposterar ert köksavfall i stället för att skicka det till en soptipp, eller genom att förklara att hotellets tak isolerats med vinterull från era egna får. 

– Ibland är den bästa kommunikationen den icke-verbala. Den kommunikation som gör det enklare och kanske till och med roligt för kunden att välja det som är mer hållbart. 

Enligt Font är det möjligt att få kunderna att spendera mera genom att få dem att känna sig speciella, ge dem saker att göra och förbättra deras upplevelse. Unik service och en känsla av exklusivitet ökar viljan att betala. 

– Du måste hitta roliga och enkla sätt att få dina kunder att känna sig speciella och uppleva att de får något unikt.  

Uppmuntra kunderna 

Font gav också exempel på vad företagen kan göra för att öka lojaliteten och minska säsongsvariationerna. Sådana saker är t.ex. att göra kunderna medvetna om fördelarna med sina val, göra era aktiviteter oberoende av väder och vind och ge kunderna orsak att återvända till er.  

Ett exempel som Font tog upp i samband med detta är att han föreslog att alla skulle gå in på sin webbplats och byta ut ordet inte i all text där det används. Ingen tycker om att läsa att man inte ska göra något. 

– Vi måste ändra vårt sätt att kommunicera så att vi uppmuntrar kunden att avstå från det vi inte vill att de ska göra och uppmuntra dem att göra något annat. 

Kunderna efterfrågar kvalitet

Font förklarade att kunderna letar efter pris, kvalitet, läge och bekvämlighet. Vad de också vill höra är att hållbarhet ger bättre kvalitet. 

– Som företag måste vi göra det enklare för kunderna att välja en hållbar produkt eller upplevelse, som också uppfyller deras andra behov. Ingen vill höra att man måste betala mer för hållbarhet. Människor är beredda att betala för kvalitet, inte för hållbarhet. Som företag behöver du se till att hållbarhet kommuniceras som något kunden vill ha. 

– Experimentera med din kommunikation. Acceptera inte att du alltid har kommunicerat på ett visst sätt och att det inte finns någon anledning att ändra på det, för varenda förändring du gör ger dig nya möjligheter att lära dig av det du gör. 

 

Projektet Bothnian Coastal Route, som innefattar destinationer i norra Finland och Sverige, syftar till att göra kustrutten runt Bottenviken och över Kvarken mera känd som en attraktiv resväg för både internationella turister och lokalbefolkningen. 

Titta på inspelningen av webbinariet HÄR.
Se Xavier Fonts presentation HÄR.
Läs mer om projektet Bothnian Coastal Route HÄR.

Xavier Font, professor i hållbarhetsmarknadsföring vid universitetet i Surrey, presenterade fyra mycket viktiga fördelar med hållbarhetsmarknadsföring och -kommunikation.