17 / 01 / 2023

Understöd för att stärka samverkan och unga brottares förutsättningar

Kvarkenrådet beviljar bidrag för aktiviteter som stärker kontakterna mellan Sverige och Finland i Kvarkenregionen. I slutet av 2021 beviljades Umeå Brottning understöd för tränings- och tävlingsutbyte tillsammans med finska brottare och föreningar. I samverkansprojektet låg aktiviteter på båda sidor om Kvarken, med avslutning i Umeå och den internationella turneringen Umeå Wrestling Battle. Turneringen ägde rum 14–16 oktober 2022.

Umeå brottning var huvudansökare av understödet, i samarbete med Vaasan Voimaveikot och Vaasan Toverit. De ville tillsammans erbjuda utbytesmöjligheter för unga brottare i Österbotten, Södra Österbotten och Västerbotten samt möjliggöra finska brottares resa till Umeå Wrestling Battle.

– Understödet sökte vi i syfte att återuppta och stärka utbytet brottare emellan i Kvarkenregionen, förbättra träningsmöjligheterna för våra unga och då framför allt för unga kvinnliga brottare som är ganska få i respektive förening, men som i ett samarbete hittar sparrning och likasinnade, berättar Magnus Nilsson, ledare och styrelseledamot i Umeå brottning.

– Brottning är en relativt liten sport både i Sverige och Finland, vilket innebär långa resor för att hitta sparring på lämplig nivå. Därför är behovet stort av utbyten med andra klubbar för att brottarna ska kunna utvecklas och välja att stanna kvar i sporten, fortsätter Nilsson.

Under Umeå Wrestling Battle fick man uppleva det gemensamma brottningsintresset. Turneringen ägde rum 14–16 oktober 2022.

Umeå Wrestling Battle är en av Nordens största brottningstävlingar med cirka 450 brottare från ett tiotal olika länder. Umeå Wrestling Battle anordnas varje år av Umeå Brottning och år 2022 deltog 27 finska brottningsklubbar i tävlingen, vilket är ett historiskt stort antal. Finska klubbar utgör alltid den största gruppen i tävlingen vid sidan av svenska klubbar.

– Det är roligt och utvecklande för brottarna att möta ungdomar från ett annat land, höra andra tränares och domares röster, möta ett annat språk och få nya vänner. Det gemensamma brottningsintresset bidrar på många sätt till att knyta ungdomar från båda sidorna av Kvarken närmare varandra, säger Nilsson.

Umeå brottarnas utbyte med framför allt brottare i Vasa har burit frukt och numera är gemensamma aktiviteter återkommande som en del av årsplaneringen.

Brottning på alla nivåer – från småttingar som tycker det är kul att springa runt på mattan och slå kullerbyttor till elitsatsande juniorer med landslags-och mästerskapsambitioner, samt allt däremellan.

Bidrag för att stärka kontakterna i Kvarkenregionen

Kvarkenrådet kan bevilja mindre resebidrag för aktiviteter, evenemang och projekt som stärker kontakterna mellan länderna i Kvarkenregionen. Bidraget är av engångskaraktär och kan inte sökas för upprätthållande verksamhet men är nog så viktigt i syfte att få i gång nya samarbeten.

– Brottningstävlingen knyter samman flertalet av de målsättningar som Kvarkenrådet har med sin verksamhet. Den minskar språkbarriärerna, aktiverar ungdomar och uppmuntrar till idrott och ökad kännedom om Kvarkenregionen i kombination med att det initierar en samverkan över Kvarken som har förutsättningar att växa och bestå, säger Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström.

Läs mer om Kvarkenrådets resebidrag och understöd för folklig samverkan HÄR.