17 / 01 / 2019

Unikt samarbete med kontrasterna som drivkraft

Både svenska och finska aktörer på båda sidor av Kvarken inledde i augusti en ny satsning för att öka Kvarkenregionens attraktionskraft och synlighet gentemot researrangörer och turister.

Både svenska och finska aktörer på båda sidor av Kvarken inledde i augusti en ny satsning för att öka Kvarkenregionens attraktionskraft och synlighet gentemot researrangörer och turister. Samarbetet baseras på tidigare erfarenheter men nu består partnerskapet av ett utökat antal destinationer och inriktningen är mera internationell än någonsin tidigare. Kontrasterna regionen har att erbjuda och signalerna från researrangörer fungerar som drivkraft.

– Vårt samarbete omsätter direkta lärdomar som tidigare gränsöverskridande projekt har indikerat, bl.a. att ett större område, där två länder ingår i samma resa gör destinationen attraktivare för researrangörer och slutkund, berättar Erja Back från Visit Umeå.

Kvarkendestinations map2Vepa destinationkvarken 500x250cm korr2 kopia2

En resa, två länder – Pärlor presenteras under Matka-mässan

Partnerskapet har inför den största resemässan i norra Europa, Matka 2019 i Helsingfors, utfört sina första för resenärer och researrangörer synliga åtgärder.

erja

Erja Back, Visit Umeå

– Vi har tillsammans med sju destinationsbolag i regionen valt ut företag som vi lyfter som besöksanledningar. Dessa ska plockas till resepaket som uppfyller olika resenärers önskemål. Det vi erbjuder är allt från hisnande utsikter och naturupplevelser i Världsarvslandskap till historia, städer, pulshöjande aktiviteter, smakupplevelser i högklassiga restauranger och familjeattraktioner – i två länder på en och samma rundresa, fortsätter Back.

peter

Peter Källberg, Vasaregionen utveckling Ab VASEK

– Drivkraften i samarbetet är den outnyttjade potentialen som researrangörerna konstaterat speciellt intressant, nämligen att långväga gäster gärna besöker två länder när de besöker Norden. Vi kan erbjuda ett område med t.ex. stora topografiska kontraster inom korta avstånd i våra två nordiska länder. Alltsammans kopplas samman med den kortaste färjeförbindelsen mellan det finska och svenska fastlandet. Det ger mer tid över för nya upptäckter och äventyr. Dessutom är kommunikationerna från huvudstäderna goda, berättar Peter Källberg, Vasaregionens utveckling Ab VASEK.

KOM OCH TRÄFFA OSS!
Monter 6s50
https://matka.messukeskus.com/

 

Från och med augusti 2018 driver Kvarkenrådet tillsammans med fyra andra projektparter och sammanlagt femton medfinansiärer, ett treårigt projekt för att tillsammans och genom gränsöverskridande samarbete uppnå mer synlighet och locka fler besökare till Kvarkenregionen. Projektet går under namnet Destination Kvarken (marknadsföringsnamn Kvarken Destinations) och har beviljats EU-finansiering via Interreg Botnia-Atlantica.

Financiers: The European Regional Development Fund via the Botnia-Atlantica INTERREG programme, Regional Council of Ostrobothnia, Västerbotten County Council, Västernorrland County Council, Umeå municipality, Kvarken Council, Vaasa Region Development Company (VASEK), Hanken School of Economics, County Administrative Board of Västernorrland, Höga Kusten Destinationsutveckling AB, City of Vaasa/Vaasa Region Tourism Ltd. Visit Vaasa, NLC Ferry Ab Oy, South Ostrobothnia Tourist Service Ltd., Kokkola Tourism Ltd., Jakobstad Region Development Company Concordia Ltd., Kristinestads Näringslivscentral Ab

Läs mer: https://www.kvarken.org/projekt/destination-kvarken/