31.03.2015

Entistä rajattomampi Pohjola tuo miljardikasvua alueen taloudelle

Noin 70 000 pohjoismaalaista asuu yhdessä Pohjoismaassa ja työskentelee toisessa. Mitä vähemmän rajoja, sitä nopeampaa on talouskasvu Pohjoismaissa. Globaali kilpailukyky vahvistuu ja uusia työpaikkoja luodaan yhä enemmän. Rajatyöntekijöiden työpanos Pohjoismaissa on jo nyt taloudellisesti mittava. Sen arvo on noin 5,6 miljardia euroa vuodessa.

Pohjoismaiden pääministerit perustivat vuonna 2014 rajaesteneuvoston tehostaakseen nykyisten rajaesteiden poistamista Pohjoismaiden väliltä ja estääkseen uusien syntymistä.

Rajatyöntekijöiden suuri määrä alentaa työttömyyskustannuksia niissä maissa, joista monet pendelöivät, eli varsinkin Ruotsissa ja Suomessa. Ruotsi säästää vuosittain 7,4 miljardia Ruotsin kruunua ja Suomi 123 miljoonaa euroa pelkästään pendelöinnin ansiosta vähentyneiden työttömyyskustannusten johdosta.

Rajaesteneuvoston vuosikertomuksessa, joka on ladattavissa osoitteessa http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:784054/FULLTEXT01.pdf (ruotsiksi), on yksityiskohtaista tietoa kaikista priorisoiduista rajaesteistä ja niiden parissa tehdystä työstä.

Vuosikertomuksesta käy muun muassa ilmi, kuinka vaikeaa työharjoittelu toisessa Pohjoismaassa voi olla, vaikka sekä työnantaja että työntekijä hyötyisivät joustavista säännöistä, tai miksi ei kannata sairastua vakavasti, jos työskentelee Norjassa mutta asuu Ruotsissa tai Suomessa.

Vuoden 2014 aikana rajaesteneuvosto on tarkastellut 29 konkreettista, vapaata liikkuvuutta Pohjoismaissa haittaavaa rajaestettä. Ne on kuvattu kaikki rajaesteneuvoston ensimmäisessä vuosikertomuksessa. Näistä 29 rajaesteestä kolme on poistettu vuoden 2014 aikana ja neljä muuta tullaan poistamaan vuoden 2015 kuluessa.

 

Siirry "Uutiset"-sivulle