12.08.2015

MABA hankkeelle on myönnetty rahoitusta Botnia-Atlantica ohjelmasta

Midway Alignment Botnia Atlantica - MABA hankkeelle on myönnetty rahoitusta INTERREG Botnia-Atlantica ohjelmasta kaudelle 1.8.2015-30.9.2016. Hankkeen kokonaisbudjetti on 235 000 euroa, josta 60% Botnia-Atlantica ohjelmasta

MABA-hanke pyrkii turvaamaan Merenkurkun itälänsi-suuntaisen liikenneväylän pitkällä aikavälillä muun muassa laatimalla tarvittavia tutkimuksia, pohjamateriaalia ja suunnitelmia. MABA täydentää tärkeällä tavalla Midway Alignment hanketta ja vahvistaa seudun edellytyksiä yhteisen tavoitteen toteuttamiseksi eli toimivan ja ympäristöystävällisen logistiikkajärjestelmän Merenkurkun alueella.

Lisätietoja MABA hankkeesta

Siirry "Uutiset"-sivulle