Raja-aluefoorumi 18-19.9.2019

Raja aluefoorumi 18 19.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jotta raja-alueet voisivat yhdessä tulla vahvoiksi kasvualueiksi tulevaisuudessa, tarvitaan investointeja digitalisointiin ja rajat ylittävään infrastruktuuriin. Foorumissa korostetaan näyttöön perustuvan ja laadukkaan tietoaineiston merkitystä päätöksenteon pohjana rahat ylittävän infrastruktuurin suunnittelun ja aluekehityksen edellytyksenä. Toimivat infrastruktuuriratkaisut raja-alueilla ovat edellystys sujuvalle yhteistyölle sekä kasvun ja uusien innovaatioiden luomiselle. Samaan aikaan digitalisaatio muovaa raja-alueiden kasvun edellytyksiä. 

Linkki ilmoitukseen

Raja-alueforuumi - ohjelma 2019