20.12.2017

E 12 Atlantica Transportin projektipäälliköiden joulutervehdys

frash2E12 Atlantica Transport hankkeen yhteistyön ainutlaatuisuus perustuu siihen, että se ulottuu kolmen maanrajan yli ja tuo yhteen toimijat Norjan Nordlandin, Ruotsin Västerbottenin ja Pohjanmaan alueilta. Vaikka me E12-väylän varrella toimivat olemme naapureita, on myös koko maantieteellinen alue suuri. Hanke kokoaa yhteen sekä hyvien naapureiden tekemisen käytävän varrella, että koko käytävän järjestelmän kehittämisen. Tämän työn vahvuutena voidaan pitää maantieteellisen läheisyyden ja pohjoismaisten yhtäläisyyksien lisäksi toisiaan täydentävien erojen ja monimuotoisuuden yhdistäminen, nämä yhdistäen voimme luoda kasvua yhdessä. Työ on tarpeellinen osa laajempaa kokonaisuutta vahvistaaksemme sekä erityistä etumatkaamme että vihreää kilpailukykyä Euroopan pohjoismaisessa periferiassa.

Järjestelmäanalyysi tietämyksen pohjana
Vuoden 2017 aikana olemme saaneet päätökseen järjestelmäanalyysin.
Liikenteen, sen kehittämisen ja elinkeinoelämän tarpeiden tuntemus on välttämätön perusta suunniteltaessa tehokasta tulevaisuuden rajat ylittävää liikennettä. 169-sivuinen järjestelmäanalyysi tarjoaa kattavan dokumentaation koko alueen talousmaantieteestä, teollisuuden logistisista tarpeista, liikennejärjestelmän toiminnasta – sisäisesti ja maailmanlaajuisesti. Se sisältää myös jokaisen maan suunnittelujärjestelmäkartoituksen, sekä kansallisella että alueellisella tasolla. Lisäksi analyysi perustuu SWOT-analyyseihin, joiden avulla on koottu yhteinen tietämys haasteista, mahdollisuuksista sekä yhteiset tavoitteet.

Liikennestrategiatyön tilannekatsaus
Yhteisen rajat ylittävän liikennestrategian avulla pyritään luomaan liikennejärjestelmän toimenpiteiden yhteinen priorisointi ja tunnistamaan tulevat kehityshankkeet. Suurimman osan liikennestrategiatyöstä tekee nimetty työryhmä, joka koostuu osallistujista eri puolilta kumppanuutta. Tämän vuoden aikana on ollut kolme "lounas lounasalle" –tapaamista ja kolme kokouspäivää verkon välityksellä. Työryhmä on laatinut keskeiset strategiat ja suuntaviivat rajat ylittävän liikenteen suunnittelulle ja kestävän käytävän kehittämiselle. Paremman ja koordinoidumman liikennejärjestelmän avulla voimme saavuttaa tavoitteet; lyhyemmät matkustusajat, tiiviimmän integraation ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia elinkeinoelämälle. Liikennestrategiatyö on edennyt haasteiden ja mahdollisuuksien kartoituksesta loppusuoralla olevaan visio- ja tavoitekarttatyöhön. Strategia esitellään vähitellen poliittiselle ryhmälle, joka koostuu kahdesta poliitikosta kaikista kolmesta tilaajaorganisaatiosta. Tavoitteena on, että liikennestrategia hyväksytään poliittisesti kaikkien kolmen tilaajaorganisaation alueella ja nostaa tämä BA-alueella tehty työ «best practice» –esimerkiksi EU-komission TEN-T-politiikan tavoitteiden eteen tehdystä työstä.
Sekä alueelliset että kansalliset liikennesuunnitelmat tarkistetaan joka neljäs vuosi ja ne ovat paremmin synkronisoituja kuin ennen. Silti on haastavaa saada tärkeät rajat ylittävät tarpeet mukaan kansallisille priorisointilistoille.

frash 2

Tulevat ja pitkän tähtäimen yhteistyörakenteet
Yhtenäisen yhteistyön ylläpitämiseksi alueella/käytävällä on tarpeen tarkastella mahdollisia tulevia yhteistyörakenteita pitkällä aikavälillä sekä niiden vakaata rahoitusta. Se lisää kykyä toimia yhteisten strategioiden mukaisesti ja käsitellä uusia tilanteita. Organisaatiot MidtSkandia, Blå Vägen ja Merenkurkun neuvosto ovat tämän tulevan organisaatiomuodon etsimisen liikkeellepanijoita. Siksi kaikki kolme ovat yrittäneet vastata kysymyksiin; miten voimme kehittää toimintaamme mahdollisimman tehokkaaksi vastataksemme teollisuuden ja asukkaiden tarpeisiin perustuen mahdollisuuksiin, jotka ovat tarjolla paikallisella, alueellisella, kansallisella ja Euroopan tasolla. Meidän on toimittava yhdessä haastaaksemme suurimmat kilpailijat sekä EU:n sisällä että maailmanlaajuisesti. Tämä oli myös teemana tämän vuoden Nordligt Forum –tapaamisessa, joka pidettiin Vaasassa 25.-26. lokakuuta. Läsnä oli laaja joukko edustajia; poliitikkoja, virkamiehiä, asiantuntijoita, yritysedustajia, päätöksentekijöitä jne. Foorumin aikana selkiytyi, että yhteisen alueemme toimijoilla on suuri yhteisymmärrys tehdä työtä AYY:n (Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän, enlanniksi EGTC) eteen ja muodostaa tiivis, virallinen yhteistyö kehittääkseen E12-liikennekäytävää. Odotamme innolla jatkoa.

Tämän vuoden katsauksen myötä toivotamme kaikille iloista joulua ja odotamme innolla viimeisen hankevuoden alkamista!
Pekka, Andreas ja Kristin

 

Intrerreg BA FI RGB

E12 Atlantica Transport - E12-liikennekäytävän varrella vaikuttavien suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten kumppaneiden yhteistyöhanke, joka keskittyy toimivaan rahdin ja matkustajien kuljetusväylään, yhteisiin valtionrajat ylittävien strategioiden suunnittelun sekä tulevaisuuden yhteistyömuotoihin.

Hankkeen E12 Atlantica Transport kumppanit
Merenkurkun neuvosto (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Pohjanmaan liitt (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vaasanseudun Kehitys OY VASEK (FI), Uumajan kunta (SE), Vännäsin kunta (SE), Vindelnin kunta (SE), Lyckselen kunta (SE), Storumanin kunta (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Ranan kunta (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alstahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)

 

Siirry "Uutiset ja lehdistötiedotteet"-sivulle