01.11.2016

E12 Atlantica Transport – Työpakettien tilannekatsaus

WP1 - Toimiva kuljetusväylä

WP1:ssä on meneillään intensiivinen työvaihe järjestelmäanalyysin parissa yhdessä Rambollin kanssa. Ramboll laatii parhaillaan karttamateriaaleja nykytilan analysoinnin perustaksi. Valmistelut 29. marraskuuta pidettävää toista workshopia varten ovat täydessä vauhdissa. Silloin hankekumppaneiden on tarkoitus työstää yhdessä Rambollin kanssa hankkeen tavoitteita ja indikaattoreita. Lisäksi WP1:ssä laaditaan useita case-ehdotuksia ohjausryhmän seuraavan kokouksen päätettäväksi.

 

WP2 - Valtiorajat ylittävät strategiat

WP2:ssa on hankittu koordinaattori työpaketin toimenpiteitä varten. Konsultti on valittu, mutta muutoksenhakuaika päättyy vasta 6. marraskuuta 2016. Sopimus allekirjoitetaan todennäköisesti 7. marraskuuta. Etenkin liikennestrategian valmistelu ja suunnittelu jatkuu yhdessä Ruotsin Liikenneviraston prosessijohtaja Ulf Pilerotin kanssa.

 

WP3 - Tulevaisuuden yhteistyörakenteet

WP3:ssa jatketaan 12.–13. tammikuuta 2017 järjestettävän opintomatkan suunnittelua. E12-väylän varrella sijaitsevien kolmen maan kuntien ja aluiden noin kahdellekymmenelle poliitikolle, virkamiehelle ja elinkeinoelämän edustajalle on lähetetty kutsut. Opintomatkan tarkoituksena on tutustua eri käytävien ja väylien raja-alueelliseen yhteistyöhön. Matkan yhteydessä järjestettävissä työpajoissa keskustellaan mm. eri yhteistyömuotojen eduista ja haitoista, logistiikka-alan ja elinkeinoelämän kehittämisen yhteistoiminnasta sekä paikallisen, kansallisen ja EU-tason yhteistyöstä.

 

Intrerreg BA FI RGB

E12 Atlantica Transport - E12-liikennekäytävän varrella vaikuttavien suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten kumppaneiden yhteistyöhanke, joka keskittyy toimivaan rahdin ja matkustajien kuljetusväylään, yhteisiin valtionrajat ylittävien strategioiden suunnittelun sekä tulevaisuuden yhteistyömuotoihin.

Hankkeen E12 Atlantica Transport kumppanit
Merenkurkun neuvosto (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Pohjanmaan liitt (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vaasanseudun Kehitys OY VASEK (FI), Uumajan kunta (SE), Vännäsin kunta (SE), Vindelnin kunta (SE), Lyckselen kunta (SE), Storumanin kunta (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Ranan kunta (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alastahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)

Siirry "Uutiset ja lehdistötiedotteet"-sivulle