14.09.2017

SAVE THE DATE: E12 Atlantica Transport bjuder in till seminarium 17 oktober

E12 Atlantica Transport bjuder in till seminarium

Funktionella regioner - ekonomiska och sociala effekter: lärdomar för utformning av trafikstrategier, infrastrukturplanering och samhällsplanering

frash1

 

Datum: 17 oktober 2017, 09.30 – 14.30 (kaffe från 9.00)
Plats: Sliperiet, konstnärligt campus, Umeå

Dagen är avgiftsfri och deltagarna bjuds på lunch (anmälan krävs)
Flygtransport från Vasa (begränsat antal platser). Platserna fylls i anmälningsordning.

Anmälan samt information om ev. specialkost till elin.lindqvist@umea.se senast 6 oktober

 

Behovet av att väga in sociala frågor och social hållbarhet för att skapa attraktiva livsmiljöer i samhället har aktualiserats allt mer. Däremot spelar sociala aspekter en väldigt liten roll i transportplaneringen. Samtidigt är det viktigt för en region att erbjuda ett varierat utbud av olika typer av boende-, arbets- och fritidsmiljöer för att attrahera människor. Detta leder följaktligen till att människor i allt större utsträckning pendlar i dagens samhälle och ofta bosätter sig inom 15-45 minuters resväg till större arbetsmarknader, studieorter eller andra målpunkter.

Vanligtvis förknippas funktionella regioner med önskvärda effekter och robusta arbetsmarknader, större valfrihet och god ekonomisk utveckling. Sällan ges sociala konsekvenser av infrastrukturplanering tyngd i prioriteringsprocessen, vilket leder till att exempelvis jämställdhetsaspekter och frågor om vem som gynnas och på vilka villkor de funktionella regionerna planeras inte uppmärksammas.
Syftet med dagen är att öka kunskapen om sociala konsekvenser av infrastrukturplanering samt hur människors vardagsliv och välbefinnande påverkas av ökad pendling. Dagen syftar också till att belysa hur sociala konsekvensanalyser skulle kunna utgöra ett verktyg i de samlade effektbedömningar som ligger till grund för prioritering av infrastruktur.

Föreläsare är bland annat Lena Levin (VTI) Erika Sandow (Umeå universitet) Lars Westin och Jonas Westin (Umeå universitet)
Moderator är Katrin Holmqvist-Sten, verksamhetsledare Sliperiet.

Frågor som kommer att beröras under dagen är bland annat:
• Vilka möjligheter och utmaningar finns med de pendlings- och bosättningsmönster vi ser?
• Hur kan samhällsplanering och trafikstrategiarbete användas för att skapa goda förutsättningar för social hållbarhet?
• Hur kan social konsekvensanalys integreras i prioriteringsprocessen för infrastruktur?

 

Sprid gärna inbjudan vidare! Mera detaljerat program publiceras inom kort.

Anmälan samt information om ev. specialkost till elin.lindqvist@umea.se senast 6 oktober

Välkomna!

 

Intrerreg BA SV RGB3

Interregprojektet E12 Atlantica Transport är ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren. Samarbetet fokuserar på en funktionell transportkorridor för gods och passage, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

 

 

Siirry "Uutiset ja lehdistötiedotteet"-sivulle