26 / 02 / 2021

Virtuella inspirerande säljmöten

Positiv respons och intresse för vårt gemensamma resmål ger arbetsglädje – NORDEUROPA 2021

Hur galet det än låter så har processen med att sälja turistiska områden till operatörer inom resebranschen övergått till digitala resfria möten. Omställningen är mycket troligt bara tillfällig, men för vårt Kvarken Destinations -område är detta en unik möjlighet att knyta en första kontakt med för oss helt nya researrangörer.

Marianne Sjöström, projektledare Kvarkenrådet, sålde in Kvarken Destinations vid virtuella mötet NORDEUROPA 2021 för några veckor sedan tillsammans med kollegan Erja Back, projektledare Visit Umeå.

Under två dagar fick de träffa sammanlagt 17 researrangörer från Beneluxländerna och Tyskland, bland dessa även en av de större i Holland, med eget charterflyg till Skellefteå och som ser en stor potential i vårt gemensamma resmål.

– Området väcker intresse och färjan gör vår region lätt tillgänglig för resenärer som önskar utrymme, natur och småskalighet t.ex. vad gäller inkvartering och aktiviteter.
– Den holländska researrangörsrepresentanten avslutade mötet med att säga “The area is really creating new options for our travel production!”, och det om något ger oss arbetsglädje och inspiration, berättar Marianne

– Några av mötena kändes som totala succéer och flera andra som mycket lovande. Det är ett nöje få delta i arbetsmöten och sälja in något som ses avvikande och nytt!
– Företagen inom vårt gemensamma område har ett omfattande utbud och deras produkter väcker intresse. Dessutom har vi högklassigt material till hands som vi med stolthet visar upp, tillägger Erja.

Både Marianne och Erja upplever att Nordic Markering som arrangerade digitala workshopen hade gjort ett utmärkt jobb med att få samlat många och av dessa flera för projektpersonalen helt nya researrangörer kring samma workshop.

– Förutom de inspirerande mötena och nya kontakterna har träffarna utmynnat i nya idéer. Som bäst arbetar projektpersonalen ivrigt ned att skapa en s.k. ”suggested tour” utifrån temat Arkitektur till ett av researrangörerna. Här passar utbudet i Höga Kusten, Kristinestad, Seinäjoki, Umeå men även i städerna Jakobstad, Karleby och Vasa in.

Konkreta resultat av möten med researrangörer ses oftast på lång sikt. Nu jobbar researrangörerna med sina kataloger inför år 2022. Minst fem researrangörer, som projektpersonalen träffade under 2019, säljer nu resor till Kvarken Destinations -området inför sommaren 2021, och flera är på gång till utbudet sommaren 2022.

Minst fem researrangörer har Kvarken Destinations i sitt utbud inför sommaren 2021:

Beringer Touristik (DE)

Kontiki (CH)

Zonista (DE)

Norgereiser (NL)

Norway Pro Travel (DE)

 

Nya och större marknader tillsammans
Destination Kvarken (marknadsföringsnamn Kvarken Destinations) ska hjälpa exportmogna små och medelstora företag med fokus på besöksnäring att nå ut till nya marknader för ökad tillväxt och konkurrenskraft. Syftet är att öka antalet besökare på området som omfattar följande destinationsbolags verksamhetsområden; Visit Vasa, Visit Umeå, Höga Kusten, Visit Seinäjoki Region, Visit Kokkola, Visit Jakobstad region samt Visit Kristinestad.
Genom gemensamma och intensifierade insatser jobbar vi för att öka antalet researrangörer som tar med destinationen i sitt programutbud. Vi vill också väcka det mediala intresset för större synlighet för destinationen. Projektet har även starkt fokus på digitalisering, forskning och utveckling inom besöksnäring i regionen.
Läs mer och bekanta dig med material som hittills tagits fram på kvarken.org och bekanta dig med den mot researrangörer riktade hemsidan kvarkendestinations.com
Projektparter:
Kvarkenrådet (Lead Part) | Vasaregionens utveckling Ab VASEK | Hanken Svenska handelshögskolan | Umeå kommun | Visit Umeå AB | Höga Kusten Destinationsutveckling AB
Huvudfinansiär:
Interreg Botnia-Atlantica
Medfinansiärer:
Kvarkenrådet (FI) | Vasaregionens utveckling Ab VASEK (FI) | Hanken Svenska handelshögskolan (FI) | Umeå kommun (SE) | Höga Kusten Destinationsutveckling AB (SE) | Österbottens förbund (FI) | Region Västerbotten (SE) | Region Västernorrland (SE) | Länsstyrelsen Västernorrland (SE) | Vasa stad/Visit Vasa (FI) | Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy (FI) | Kokkolan Matkailu Oy (FI) | Ab Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia (FI) | Kristinestads näringslivscentral (FI) | NLC Ferry (FI)