12 / 08 / 2021

Kvarkenrådet medverkar i Wasa Future Festival 11–14.8!

Lördagen 14 augusti kl. 10.30-14.15 står Kvarkenrådet som arrangör i helheten Wasa Future Festival

Lördagen 14 augusti kl. 10.30-14.15 (finsk tid) står Kvarkenrådet som arrangör i helheten Wasa Future Festival. Detta delevenemang, Nordic Cooperation – Case Kvarken, fokuserar på Kvarkenrådets arbete – gränsöverskridande arbete och hur vi genom samarbete kan utveckla regionen till den bästa regionen att bo, arbeta, leva och etablera sina företag i.

Kvarken-Destinations-1066 (1)
Eranti under sin presentation på Wasa Future Festival 2020
Foto: Anna Sand / bySand
Under evenemanget presenteras resultat som hittills tagits fram i elflygprojektet FAIR; vad som krävs för att vara en tidig implementerare av tekniken, vilka förutsättningar vi i Kvarkenregionen har och hur politiken kan försnabba den gröna omställningen gällande flygtrafik.
Även de nyaste samarbetsprojekten i regionen, Nordic Battery Belt Logistics och Fixed Link presenteras. Därmed diskuteras utvecklingen av industrin och samhället i och med batterifabriketableringarna över hela Kvarkenregionen, samarbete, behov och verktyg. Även diskussionerna om en fast bro över Kvarken diskuteras vidare; realiter, potential och utsikter.

Blicken hålls i framtiden, hur kommande år ser ut på kort och lång sikt.
Som talare eller debattdeltagare i Kvarkenrådets evenemang bland annat följande:

Tom Einar Jensen, VD, FREYR Battery (deltar på distans)
Dr. Esa Eranti, Eranti Engineering Oy
M.Sc, Ph.D Antti Talvitie
Anders Ahnlid, Generaldirektör, Kommerskollegium
Joakim Strand, riksdagsledamot i Finland och Kvarkenrådet EGTS ordförande
Rickard Carstedt, Regionråd för regional utveckling i Västerbotten
Åsa Ågren Wikström, vice ordförande i Kvarkenrådet EGTS, vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Region Västerbotten
Arne Langset, Indre Helgelands generalsekreterare
Peter Östman, Riksdagsledamot
Paula Erkkilä, Direktör, Österbottens handelskammare
Mathias Lindström, Direktör, Kvarkenrådet EGTS
Riitta Björkenheim, Utvecklingsdirektör, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK

Samt projektpersonal i de ovan nämnda projekten.

Som moderator verkar Anna Bertills. Evenemanget arrangeras på engelska, frågor kan ställas på finska och svenska. 

Se närmare program för detta evenemang: HÄR

Välkommen med på plats: Wasa Innovation Center, Bocks Corner, Gerbyvägen 18, Vasa (kom ihåg mask, distans och handhygien)
eller digitalt via stream: https://youtu.be/HmEr4F-qSD0

Se hela Wasa Future Festivals program HÄR och de flesta delevenemang streamas på Youtube HÄR

Kvarkenrådet EGTS

Kvarkenrådet fungerar som en neutral samarbetsplattform och möjliggörare för all typ av gränsöverskridande samarbete i Kvarkenregionen.

Kvarkenrådet omfattas av de tre österbottniska landskapen i Finland samt Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige. Våra medlemmar, som består av kommuner, regionförbund och landskapsförbund, finns över hela regionen.

Från förening till stabilt juridiskt organ

Kvarkenrådet tog sin nya organisationsform i bruk vid årsskiftet 2020-2021. Innan årsmötet hölls föreningen Kvarkenrådet rf:s uppläsningsmöte och Kvarkenrådet EGTS fortsätter arbetet som pågått i närmare 50 år.

Bekanta dig med Kvarkenrådet EGTS och dess verksamhet: kvarken.org

Finansiär Interreg Botnia-Atlanticas logoyp