23 / 09 / 2019

Workshop för turismföretag och destinationsbolag

En workshop om de tyskspråkiga marknaderna, som riktar sig till turismföretagare som deltar i projektet Destination Kvarken.
Hojdkurvor_02
Teckning 2@2x

En workshop om de tyskspråkiga marknaderna, som riktar sig till turismföretagare som deltar i projektet Destination Kvarken, samlade i början av september företagare och representanter från regionens destinationsbolag till heldagsevenemang i både Sverige och Finland.

Under workshoppens första dag fick deltagarna under ledning av det tysk-finska marknadsföringsbolaget Nordic Marketings verkställande direktör Jan Badur täckande information om önskemål, behov och krav samt resetrender bland tyskspråkiga kunder i Centraleuropa. Deltagarna fick också veta hur man lockar tyskspråkiga turister samt ett omfattande infopaket om researrangörerna

Jan Badur

Badur beskrev de tyska turisterna som personer som önskar sig upplevelser och aktiviteter i naturen. De uppskattar utrymme, harmoni, möjligheten att röra sig, stressfrihet och är intresserade av natur och upplevelser.
– Centraleuropéerna kör gärna långa vägar och kombinerar gärna länder. Orter och kommungränser spelar ingen roll, utan njutningen och utrymme för olika aktiviteter i naturen är motiv för resandet, men de är vana vid att få service och vill ha detaljerad information om resmålen.

I Tyskland är verksamheten inom turismbranschen fortfarande relativt traditionell. En stor del av konsumenterna bläddrar i printversioner och köper utgående från dessa sin resa som ett färdigt paket från en resebyrå.
– De tyska turisterna har vanligtvis betalat hela resan, med övernattningar och alla tilläggstjänster, i förväg. Om företagare vill sälja sina produkter under resan, och kanske redan i förväg, ska de inte vänta på frågor, utan aktivt erbjuda sina produkter. Samma serviceattityd gäller också när man kontaktar en researrangör, och då ska man kunna erbjuda en färdigt planerad produkt, förklarade Badur.

Satu Keski-Valkama

Ähtäri Zoos marknadsplanerare Satu Keski-Valkama deltog och var nöjd.
– Det behövs alltid uppdateringar och bekräftelse på att vi är på rätt väg när det gäller internationaliseringen. Ähtäri Zoo ligger i projektets gränsområde, men när var och en på sitt håll finslipar sina produkter får vi säkert ihop ett bra utbud, och samarbetet är till allas fördel. Jag upplever att samarbete på ett stort område är värdefullt och tror att vi genom samarbete väcker researrangörernas intresse och får fler turister till hela området.

Utbildningens första dag är alltså genomförd, och arbetet fortsätter vecka 39. Då är ämnet produktifiering, d.v.s. hur företagaren kan utveckla sina produkter för att optimera utbudet så att det motsvarar researrangörernas behov.
– Prissättning, bäddplatser och provision är viktiga ämnen under workshoppens andra dag, berättar Erja Back från Visit Umeå, som ingår i Destination Kvarkens projektpersonal.

Samarbetspartnern Nordic Marketing har utsetts till uppgiften att hjälpa Kvarken Destinations och dess nätverk att nå ut på den internationella marknaden. Det mångsidiga och täckande samarbetet med Nordic Marketing inleddes hösten 2019 och avslutas år 2021.

***
Projektet Destination Kvarken hjälper exportmogna små och medelstora företag med fokus på besöksnäring att nå ut till nya marknader för ökad tillväxt och konkurrenskraft. Syftet är att öka antalet besökare på följande destinationsorganisationers verksamhetsområden: Visit Vaasa, Visit Umeå, Höga Kusten, Södra Österbottens Turism, Visit Kokkola, Visit Jakobstad region samt Visit Kristinestad.

Målet är att ta fram koncept för gemensamma intensifierade marknadsbearbetningsinsatser och på så vis öka antalet researrangörer som tar med vårt område i sitt programutbud. Vi vill också väcka det mediala intresset för destinationerna, vilket resulterar i ökad synlighet. Inom projektet läggs fokus även starkt på digitalisering, forskning och utveckling inom besöksnäringen.
https://www.kvarken.org/projekt/destination-kvarken/