18 / 12 / 2020

Projektledare Marianne Sjöströms hälsning

Projekt Destination Kvarken har ansökt om förlängning med fem månader till slutet av 2021 samtidigt som vi snart går in för det sista verksamhetsåret.

Destination Kvarken och nya sätt att jobba

Foto: Sara Hoxell/Studio Sara

Projekt Destination Kvarken har ansökt om förlängning med fem månader till slutet av 2021 samtidigt som vi snart går in för det sista verksamhetsåret. Anledningen till förlängningen ligger förstås i de effekter som corona-situationen haft på projektgenomförandet, där flera av de aktiviteter vi planerat inte har kunnat genomföras. En förlängning ska förhoppningsvis ge oss möjligheter att fullfölja aktiviteter och event, främst marknadsföringsrelaterade, som blivit skjutna på framtiden. Det här är något som i slutändan gynnar alla medverkande företag och destinationer.

Mycket har hänt under tiden sedan projektet startade. Även i dessa tider, med verkligt stora utmaningar för turismnäringen, har vi hittat nya sätt att jobba. Vi har utnyttjat de digitala möjligheterna, där vårt huvudfokus ligger på långsiktig bearbetning av de internationella marknaderna. Digitalisering utgör för övrigt en viktig komponent i projektet. Samarbetet med vår tyska agent, Nordic Marketing (NM), har även gett oss möjlighet att genomföra vissa säljaktiviteter digitalt i stället för fysiskt.

Speciellt vill vi lyfta de viktiga kontakterna och intresset som vi väckt bland både utländska researrangörer och resejournalister. Ett flertal researrangörer däribland tyska, schweiziska och italienska hade en färdig produktion och skulle sälja vårt område redan till sommaren 2020, men reseproduktionen flyttas till nästa års kataloger p.g.a. rådande situation. Vi ser redan konkreta resultat av researrangörer som tagit området till försäljning nästa år.

Vår fantastiska webbsida; www.kvarkendestinations.com, som i våras i Berlin vann priset Scandinavian Outdoor Award 2020 för bästa inspiration, ger stor synlighet för Kvarken Destinations. Webbsidan innehåller produkter, produktmanual, digital karta och en content bank med bild, film, artiklar och filmteasers som medverkande företag, destinationer, researrangörer och media fritt kan använda i sin marknadsföring av Kvarken Destinations. Webbsidan, som är på engelska och delvis även på tyska, är i huvudsak ett arbetsverktyg för researrangörer, där vi enligt flera researrangörer gjort deras jobb idealiskt enkelt och konkret, när de ska söka fram information inför sin reseproduktion till Kvarken Destinations. Även slutkunden, d.v.s. konsumenten har nytta av sidan när hen söker reseinspiration.

Under sommaren och hösten har vi deltagit i flera virtuella säljevent riktade mot researrangörer och kontentan av dessa möten är positiv. Vårt område väcker stort intresse och det finns besökare där ute, som längtar efter att resa till Norden. Man tror också att Nordens attraktivitet ökar tack vare att vi har mycket plats och frisk luft. Wasalines nya färja ökar intresset för destinationen ytterligare, och vi är mycket stolta över att kunna presentera den nya färjan för både researrangörer och resemedia. Allt fler frågar dessutom efter hållbara produkter idag.

Slutsatsen vi drar efter våra säljmöten i år är, att Kvarken Destinations ligger i framkanten bland potentiella resedestinationer framöver. Vi kommer att få se nya resemönster framöver och de nya trenderna favoriserar Norden som destination. Vi har med andra ord mycket goda förutsättningar att bli en eftertraktad destination på den utländska marknaden och vi fortsätter naturligtvis jobba hårt för att bearbeta researrangörsledet.

Projektet jobbar huvudsakligen med insatser mot B2B-målgruppen. Men pga. situationen som råder, stöder projektet näringslivet genom insatser mot B2C-målgruppen också, något vi genomför genom en riktad Facebook-kampanj på tyska marknaderna under fyra månader i samarbete med vår tyska samarbetspartner Nordic Marketing.

Kvarken Destinations kommer även få stor synlighet under första kvartalet nästa år genom samarbetet med NORDIS das Nordeuropa Magazin, en av Tysklands största resemagasin som fokuserar på Norden som destination för sina läsare. Här blir det både en artikel, en 16-sidig Kvarken-broschyr som tidningsbilaga samt annons.

Hanken Svenska handelshögskolan har under året genomfört undersökningar och analyser som resulterat i flera rapporter som finns tillgängliga på kvarken.org. Nu senast presenteras en undersökning från i somras om hur Covid-19 påverkat destinationsbolagens arbete mitt under krisen.

Marianne Sjöström, projektledare Kvarkenrådet

Fotograf: Marianne Sjöström