30 / 01 / 2020

Regionens aktörer förbereder sig för eldrivna flyg

Kvarkenrådet har tillsammans i ett brett partnerskap lämnat in en finansieringsansökan för att genomföra ett två-årigt projekt gällande eldrivna flyg.

Kvarkenrådet har tillsammans i ett brett partnerskap lämnat in en finansieringsansökan för att genomföra ett två-årigt projekt gällande eldrivna flyg.

– Teknikutvecklingen går snabbt. Inom den närmaste femårsperioden väntas flera modeller av eldrivna regionalflyg finnas på marknaden. För att kunna ta del av de positiva effekter och innovationer som utvecklingen möjliggör behöver aktörerna i Kvarkenregionen vara förberedda redan i tidigt skede, berättar en av initiativtagaren till projektet Jonne Sandberg, utvecklingsdirektör på Karleby Stad och ordförande i FAB Kronoby Flyghangar.

I projektet ska man utarbeta en metodik för en tidig och effektiv kommersialisering av eldrivet regionalflyg i regionen. Syftet är att regionen snabbt ska kunna realisera potentialen för samhällsutveckling som finns i den nya tekniken.

– En snabb implementering av klimatsmart elflygsteknologi skapar en utvecklad konkurrenskraft för regionens näringsliv, dels genom nya gränsöverskridande kommunikationsmöjligheter i öst-västlig riktning och dels genom att tillföra regionens näringsliv ny kunskap och nya nätverk inom ett område som ligger i teknikutvecklingens framkant, berättar Mårten Edberg, infrastrukturstrateg på Region Västerbotten.

Också riksdagsledamot och Kvarkenrådets ordförande Joakim Strand är nöjd:
– Kvarkenregionen är ute i rätt tid. Bara det senaste halvåret har vi märkt att intresset för elflyget kommer utvecklas exponentiellt, Sveriges regering till exempel har nyligen tagit elflyg på agendan både för att främja utvecklingen och påskynda elektrifieringen av branschen.
– Jag är fantastiskt glad över det breda partnerskapet som visar att det finns ett stort intresse bland nyckelspelare inom energi- och teknologibranschen i regionen. Alla innovativa initiativ som stärker vår profil och vårt kunnande inom energi och elektrifiering ökar även möjligheterna för intressanta batterifabriksetableringar och övriga jobbskapande investeringar som ytterligare utvecklar hela regionen.

– Projektidén var intressant och vi märkte snabbt att det fanns ett stort intresse för frågan i regionen. Det vittnar också det breda partnerskap vi lyckats bygga om. Vi är beredda att göra detta i samarbete med regionens aktörer till regionens nya flaggskeppsprojekt, tillägger Mathias Lindström, direktör Kvarkenrådet.

Projektet som planerats kommer ha tre huvudleveranser:
1. En marknadsanalys av elflyg i regionen och beskrivning av vilka regionala effekter som kan uppstå.
2. Riktlinjer för åtgärder som behöver genomföras i regionen för att understödja en tidig implementering av elflyg samt förslag till finansieringsmodeller.
3. Nya tjänster, produkter och affärsmodeller som utvecklas i en innovationsprocess i syfte att skapa mervärden av elflygsteknologi inom offentlig och privat sektor.

Projektets huvudsakliga resultat är en metodik som beskriver hur en kommersialisering av eldrivet regionalflyg i Botnia Atlantica-regionen kan genomföras på ett snabbt och effektivt sätt.

Projektansökan är ett resultat av förstudien Elflyg – Infrastruktur och regionala effekter som beviljats finansiering via Interreg Botnia Atlantica. Förstudiens syfte var att i ett brett partnerskap över Kvarken utveckla en projektidé kring regionala utvecklingseffekter av flygtrafik med eldrivna flygplan.

För mer information:
Mathias Lindström, direktör Kvarkenrådet +358 50 918 6462

Foto: Heart Aerospace

PROJEKTETS PARTNERSKAP

Finansieringsansökan är skickad till Interreg Botnia-Atlantica, Österbottens förbund och Region Västerbotten. Om projektet beviljas stöd ser listan med stödmottagare och finansiärer ut enligt följande:

Stödmottagare
Kvarkenrådet (samordnande stödmottagare) | Umeå Universitet | Vasa Universitet | BioFuel Region | RISE | Region Västerbotten

Finansiärer
Interreg Botnia Atlantica (ansökan inskickad) | Österbottens Förbund (ansökan inskickad) | Region Västerbotten (ansökan inskickad) | FAB Kronoby Flyghangar | INTO Seinäjoki | Swedavia, Umeå Airport | Skellefteå Airport AB | Örnsköldsvik Airport AB | Vasa Stad | Vasaregionens utvecklingsbolag, VASEK | Umeå kommun | Storumans Flygplats AB | Lycksele flygplats AB | MidtSkandia | Skellefteå Kraft AB | Handelskammaren Österbotten | Handelskammaren Västerbotten | Södra Österbottens Handelskammare | Vasa Elektriska AB

Supporters
Air Traffic Network | BSR Access | ELISE |Finavia | Funktionshinderrådet i Umeå | Future Cleantech Solutions | Green Flyway | Grön Flygplats | Heart Aerospace | Helsinki Electric Aviation Association ry | Jon Air | Luftfartsverket | NEA – Nordic Network for Electric Aviation | Transportföretagen | Umeå Institute of Design | Umeå Kommunföretag AB