16 / 12 / 2019

Nya förutsättningar för besöksnäringen genom samarbetet över Kvarken

Projektet Destination Kvarken som sammanför ett 40-tal exportmogna små och medelstora turismföretag och sju destinationsbolag i Kvarkenregionen har redan lett till konkreta resultat.

Projektet Destination Kvarken som sammanför ett 40-tal exportmogna små och medelstora turismföretag och sju destinationsbolag i Kvarkenregionen har redan lett till konkreta resultat.

– I våra insatser närmar vi oss främst de tyskspråkiga marknadernas researrangörer och branschmedia. På så sätt hjälper vi turismföretagen att nå nya exportmarknader. Arbetet ska på sikt leda till att Kvarkenregionen besöks av fler turister från målmarknaden, berättar projektledare Marianne Sjöström, Kvarkenrådet.

En branschinriktad webbsida har redan lanserats och inom kort kommer en så kallad content bank innehållande säljande bilder, filmer och korta artiklar att läggas upp på sidan. En professionell produktmanual, enligt modellen som marknaden förväntar sig, produceras för närvarande i samarbete med en tysk agent. På webbsidan och i manualen presenteras företagens produkter, området och destinationerna som medverkar i projektet.
– Manualen tillsammans med webbsidan, kommer att fungera som arbetsverktyg i första hand för researrangörer och kommer även att nyttjas då säljarbetet mot researrangörerna intensifieras under vintern och våren, fortsätter Sjöström.

Ett antal säljmöten med researrangörer har redan hållits. Erja Back från Visit Umeå och Peter Källberg, Vasaregionens utveckling Ab VASEK, konstaterar att efterfrågan har ökat märkbart.
– Researrangörerna uppskattar att de kan få allt samlat i gemensamt material, det underlättar både att se helheten och deras försäljningsarbete.
– Ett flertal arrangörer har tagit in området i sitt utbud, främst från de tysktalande länderna, säger Andreas Olsson på Höga Kusten Destinationsutveckling. Som exempel kan vi här nämna Norway ProTravel, Wikinger Reisen och Nordic Holidays från Tyskland samt Glur Reisen från Schweiz, som till sommaren säljer paket till delar av vårt område.
– Nu senast har även marknadsledande italienska researrangören, Giver Viaggi, tagit in vårt område i sitt produktutbud inför sommaren 2020. Att vårt område väckt intresse även på den italienska marknaden och ger resultat så här fort, ser vi givetvis som en positiv sak, säger Sjöström.

De i projektet medverkande företagen har under det senaste halvåret haft möjlighet att bekanta sig med varandra och deltagit i kunskapshöjande seminarier, t.ex. hur de ska tänka då de anpassar sina produkter med tanke på målgruppen. Även Hanken Svenska handelshögskolan i Vasa bidrar genom sin forskning och utveckling med kunskapsökning och utvecklingsmöjligheter för företagen inom bl.a. trender och big data för affärs- och destinationsutveckling. Även en kartläggning av företagens digitala mognad har genomförts med syfte att stärka digitaliseringen.

Projektet pågår fram till sommaren 2021 och grundstenarna till samarbetet utgörs av ett område med två länder och en kort färjeförbindelse mellan länderna. En betydelsefull besöksanledning till området är bl.a. Unescos världsnaturarv Höga kusten/Kvarkens skärgård. Projektets huvudfinansiär är Interreg Botnia-Atlantica och Kvarken Destinations används som projektets marknadsföringsnamn.

Nya och större marknader tillsammans
Destination Kvarken (marknadsföringsnamn Kvarken Destinations) ska hjälpa exportmogna små och medelstora företag med fokus på besöksnäring att nå ut till nya marknader för ökad tillväxt och konkurrenskraft. Syftet är att öka antalet besökare på området som omfattar följande destinationsbolags verksamhetsområden; Visit Vasa, Visit Umeå, Höga Kusten, Visit Seinäjoki Region, Visit Kokkola, Visit Jakobstad region samt Visit Kristinestad.
Genom gemensamma och intensifierade insatser jobbar vi för att öka antalet researrangörer som tar med destinationen i sitt programutbud. Vi vill också väcka det mediala intresset för större synlighet för destinationen. Projektet har även starkt fokus på digitalisering, forskning och utveckling inom besöksnäring i regionen.
Läs mer och bekanta dig med material som hittills tagits fram på kvarken.org och bekanta dig med den mot researrangörer riktade hemsidan kvarkendestinations.com

Projektparter:
Kvarkenrådet (Lead Part) | Vasaregionens utveckling Ab VASEK | Hanken Svenska handelshögskolan | Umeå kommun | Visit Umeå AB | Höga Kusten Destinationsutveckling AB
Huvudfinansiär: Interreg Botnia-Atlantica
Medfinansiärer:
Kvarkenrådet (FI) | Vasaregionens utveckling Ab VASEK (FI) | Hanken Svenska handelshögskolan (FI) | Umeå kommun (SE) | Höga Kusten Destinationsutveckling AB (SE) | Österbottens förbund (FI) | Region Västerbotten (SE) | Region Västernorrland (SE) | Länsstyrelsen Västernorrland (SE) | Vasa stad/Visit Vasa (FI) | Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy (FI) | Kokkolan Matkailu Oy (FI) | Ab Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia (FI) | Kristinestads näringslivscentral (FI) | NLC Ferry (FI)