27 / 05 / 2020

Covid-19-kriisin vaikutukset Merenkurkun matkailuyrityksissä

Hanken Svenska handelshögskolan toteutti kyselytutkimuksen “Yhdessä selviämme Koronakriisistä” Destination Kvarken -hankkeen suomalaisyrityksiin.

Hanken Svenska handelshögskolan toteutti kyselytutkimuksen “Yhdessä selviämme Koronakriisistä” Destination Kvarken -hankkeen suomalaisyrityksiin. Tutkimus tehtiin sähköpostitse 1.-8.4.2020 ja kohderyhmänä oli 22 yritystä. Kyselyyn vastasi 14 matkailuyritystä tai -kohdetta. Tutkimusvastausten analyysissä tutustuimme vastaaviin Ruotsissa tehtyihin raportteihin (Höga Kusten Destinationsutveckling, Visit Umeå, Region Västerbotten Turism) sekä osallistuimme Covid 19-webinaareihin, muodostaaksemme kokonaiskuvan koronakriisin vaikutuksista kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia kokemuksia, toimintoja ja suunnitelmia matkailuyrityksillä on koronakriisin keskellä. Emme keskittyneet selvittämään, mitä korona on aiheuttanut yrityksissä vaan halusimme kääntää katseen tulevaisuuteen. Kysyimme, mitä yritykset tekevät selvitäkseen pandemian yli ja millaisia suunnitelmia yrityksillä on tulevaisuuden varalle. Seuraavaksi esitellään tuloksia pohjautuen meidän omaan sekä muiden Kvarken Destinations- alueen tutkimuksiin.

Keskeiset tulokset

Stressitekijät:

 • Covid-19 pandemialla on valtava vaikutus koko matkailuelinkeinolle Merenkurkun alueella
 • Matkailuyritykset Suomessa ja Ruotsissa kohtaavat koronakriisin hyvin samalla tavalla
 • Yrittäjät sekä Suomessa että Ruotsissa ovat hyvin huolissaan yrityksen selviämisestä kriisin yli
 • Yrityksiä huolestuttaa pandemian kesto ja sen aiheuttama epävarmuus
 • Kyselyn ajankohtana, yritykset lomauttivat, (jonkin verran myös irtisanoivat) henkilökuntaa, muokkasivat aukioloaikoja ja kehittelivät uusia toimia tehdä bisnestä esim. ravintoloiden take away
 • Yritykset ovat huolestuneita omasta, läheisten ja henkilöstön terveydestä.
 • Henkilöstöasiat olivat pinnalla. Kuinka työntekijät jaksavat joustaa kriisissä? Saadaanko hyvät työntekijät takaisin tilanteen palautuessa?

Ei täysin lamaantunut:

 • Koronakriisi on antanut yrityksille aikaresurssia, kun asiakkaita ei ole. Ne yritykset, joilla on varaa, voivat nyt kehittää toimintaansa ja esim. remontoida. Kun taas ne yritykset, jotka ovat hiljattain tehneet investointeja, ovat nyt heikossa asemassa kassavirtojen pysähtyessä.
 • Yritykset suunnittelevat uusia tuotteita uusille kohderyhmille esim. pienemmille asiakasryhmille. Moni kertoo käyttävänsä korona-aikaa yrityksen digitaalisen kaupankäynnin edistämiseen, kuten verkkosivujen ja varausjärjestelmien kehittämiseen.
 • Seuraava sesonki ja ”uusi normaali”:
 • Tuleva kesäsesonki ilman asiakkaita huolestuttaa yrityksiä. Ruotsissa ollaan optimistisempia kesän 2020 suhteen verrattuna suomalaisyrityksiin. Kuitenkin, ruotsalaisetkin ennustavat heikkoa kesää kaupallisesti, vaikka kotimaan matkailijoita odotetaan saapuvan.
 • Yrittäjät ymmärtävät, että matkailu ja matkailijakäyttäytyminen tulee muuttumaan Koronan jälkeen, ”uusi normaali” mietityttää yrityksiä.
 • Yrittäjät ja matkailun asiantuntijat uskovat kotimaanmatkailun elpyvän ensimmäiseksi.
  Kvarken Destinations saattaa olla juuri sellainen kohde, mitä matkailija arvostaa tulevaisuudessa: luonto, tila, autenttisuus ja turvallisuus.

Tukea tarvitaan ja toivoa on vielä:

 • Matkailun kehittämisorganisaatioilta odotetaan tietoa rahoitusmahdollisuuksista sekä tukea markkinointiin, koska yrityksillä on resurssit vähissä.
 • Vaikka tilanne on paha, suomalaisilla yrittäjillä on usko tulevaisuuteen.

Kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille yrityksille!

Tutkimustulosten esittely Youtubessa täällä: https://youtu.be/kodjNwWK9ms
Lisäksi koko tutkimusraportti tallennetaan lähiaikoina hankkeen verkkosivuillehttps://www.kvarken.org/projekt/destinationkvarken
Lisätiedustelut tutkimuksesta peter.bjork@hanken.fi