19 / 12 / 2016

Johtajan tervehdys 2016

Kulunut vuosi on pitänyt sisällään onnistumisia ja vastoinkäymisiä. Uusi CEF-hakemus jätettiin Midway Alignment -hankkeen hyvän toteutuksen jälkeen Suomen ja Ruotsin hallitusten tukemana.

Kulunut vuosi on pitänyt sisällään onnistumisia ja vastoinkäymisiä. Uusi CEF-hakemus jätettiin Midway Alignment -hankkeen hyvän toteutuksen jälkeen Suomen ja Ruotsin hallitusten tukemana. Toiveena oli saada EU-tukea uuden, innovatiivisen ja nimenomaan Merenkurkun liikennettä varten suunnitellun laivan rakentamista varten, ja pettymyksemme oli siksi valtava, kun hakemusta ei edes otettu käsittelyyn teknisen puutteen takia. Meille oli vakuutettu, että tämä puute voitaisiin hoitaa kuntoon hakemusprosessin aikana. Näin ei kuitenkaan käynyt, mutta se ei silti tarkoita tämän tärkeän hankkeen seisahtumista. MA-hanke on strateginen kehityshanke, joka ulottuu pitkälle tulevaisuuteen ja sisältää useita osia. Työt hankkeen puitteissa jatkuvat, ja myös molemmat valtiot suhtautuvat edelleen hankkeeseen myönteisesti. Vuodesta 2017 tulee tärkeä vuosi, jolloin viemme tämän kokonaisuuden täysin uudelle tasolle. Toivommekin, että onnistumme ensi vuonna turvaamaan rahoituksen vähintään hankkeen olennaisimmille osille. Toimivat itä-länsisuuntaiset yhteydet ovat tärkeät sekä seudulle että itse valtioille, ja jatkamme siis työtä pitäen yllä vahvaa uskoa tulevaisuuteen. Haluamme rakentaa tulevaa varten sekä panostaa Merenkurkun alueen osaamiseen, kasvupotentiaaliin ja yhteiseen kriittiseen massaan – emme siis halua vain tyytyä ”selviytymään lyhyellä aikavälillä”.

Merenkurkun neuvosto on sekä saanut että ottanut tärkeän roolin johtajana ja koordinaattorina uuteen laivaan liittyvässä prosessissa, sillä neuvosto on valtiollisesti ja poliittisesti neutraali yhdistys, mistä syystä meillä on ollut aktiivinen rooli valtionrajat ylittävässä yhteistyössä. Tärkein tehtävämme on vaalia ja kehittää seudun yhteenkuuluvuutta, minkä vuoksi olemme panostaneet runsaasti aikaa ja resursseja toimiviin yhteyksiin, jotka ovat kaiken muun yhteistyön edellytys. Tätä taustaa vasten tulemme vuonna 2017 laatimaan neuvostolle uuden strategian, ja samanaikaisesti tämän prosessin kanssa tarkastelemme myös alueen rajat ylittävän työn rakenteita E12-hankkeen puitteissa. Kuinka voimme vahvistaa alueen asemaa suhteessa pääkaupunkiseutuihin ja muuhun maailmaan? Tämä on tulevan työmme avainkysymyksiä. Mutta tärkeä osa toimintaamme on myös esim. seudumme matkailualan kehityksen tukeminen hankkeen Spotlight High-Low kautta.

Merenkurkun neuvosto on tällä hetkellä – vähäisistä resursseistaan huolimatta – erittäin aktiivinen ja pirteä yhdistys, joka mainitaan usein Euroopan muiden raja-alueiden esikuvana. Yhdistys saikin kuluneena vuonna AEBR-organisaation (Association of European Border Regions) arvostetun palkinnon ”loistavista saavutuksistaan eurooppalaisessa valtionrajat ylittävässä yhteistyössä”. Tärkeä ruohonjuuritason yhteistyö ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat viime vuosina lisääntyneet Merenkurkun alueella NLC-Ferryn/Wasalinen hyvän laivaliikenteen ansiosta. Julkinen sektori, elinkeinoelämä ja väestö molemmin puolin Merenkurkkua ovat vahvasti sitoutuneet laiva-asiaan. Koemme erittäin tärkeäksi tämän omistautumisen hellän vaalimisen, sillä se antaa meille vankan pohjan tulevaa työtä varten.

Haluan lämpimästi kiittää sitoutunutta henkilökuntaamme ja hallitustamme, ja haluan myös lähettää suurkiitokset Pohjoismaiden ministerineuvostolle ja Botnia-Atlantican sihteeristölle, jotka ovat rahoituksensa turvin mahdollistaneet tärkeän pohjoismaisen yhteistyön jatkumisen monipuolisten raja-alueellisten yhteistyöhankkeiden muodossa.

Eteenpäin – yhdessä!

Mathias Lindström
Johtaja
Vaasa 15.12.2016