24 / 02 / 2020

Lehdistötiedote Pohjoismaiden tulevista INTERREG-ohjelmista

Raja-alueellinen yhteistyöelin Merenkurkun neuvosto piti hallituksen kokouksensa Vaasassa 17. helmikuuta 2020. Merenkurkun neuvosto on Pohjoismaiden ministerineuvoston virallinen raja-alueellinen toimielin, jonka muodostavat Ruotsista Region Västerbotten ja Örnsköldsvikin kunta ja Suomesta kaikki kolme Pohjanmaan maakuntaa sekä Vaasan, Seinäjoen, Kokkolan ja Pietarsaaren kaupungit.

Raja-alueellinen yhteistyöelin Merenkurkun neuvosto piti hallituksen kokouksensa Vaasassa 17. helmikuuta 2020. Merenkurkun neuvosto on Pohjoismaiden ministerineuvoston virallinen raja-alueellinen toimielin, jonka muodostavat Ruotsista Region Västerbotten ja Örnsköldsvikin kunta ja Suomesta kaikki kolme Pohjanmaan maakuntaa sekä Vaasan, Seinäjoen, Kokkolan ja Pietarsaaren kaupungit.

Merenkurkun neuvosto on havainnut pyrkimyksiä Interreg Pohjoisen ja Interreg Botnia-Atlantican ohjelma-alueista luopumiseen seuraavalla ohjelmakaudella sekä niiden yhdistämiseen yhdeksi suureksi ohjelma-alueeksi. Merenkurkun neuvoston hallitus ja sen jäsenet vastustavat voimakkaasti tämänkaltaista radikaalia ja epätarkoituksenmukaista ohjelma-alueiden muutosta Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa.

Esityksen perustana on DG-Region suuntaa antava ”Cross-Border Cooperation in the Baltic Sea” -asiakirja. Kyseisen asiakirjan todetaan sisältävän useita suoranaisia virheitä, eikä asiakirjasta myöskään käy ilmi yhtäkään suuremman ohjelma-alueen mukanaan tuomaa hyötyä.

Merenkurkun neuvoston hallitus toteaa olevansa harmistunut ja yllättynyt siitä, ettei asian tiimoilta ole käyty ratkaisukeskeistä, multilateraalista keskustelua alueellisella ja kansallisella tasolla. Aluetta, liittoja tai raja-alueellista yhteistyöelintä ei ole myöskään kuultu asiassa. Esityksessä ei ole otettu huomioon, miten muutos vaikuttaisi olemassa oleviin verkostoihin, yhteistyöhön ja rakenteisiin. Maantieteellisen alueen laajentaminen merkitsee myös hallintoviranomaisille huomattavasti pidempiä matkustusetäisyyksiä uuden ohjelma-alueen laitamille.

Botnia-Atlantica-ohjelma (BA) perustuu Suomen, Ruotsin ja Norjan toiminnalliseen maantieteelliseen alueeseen, joilla on yhteinen historia, kieli, kulttuuri ja pitkät perinteet valtionrajat ylittävästä yhteistyöstä. Poliittinen johto on asettanut erittäin suuren painoarvon itä-länsisuuntaiselle yhteistyölle ja haluaa, että itä-länsiulottuvuus säilyy jatkossakin ohjelman keskeisenä lähtökohtana. Useiden organisaatioiden välille on vuosien mittaan kasvanut vahva yhteistyökumppanuus ja laaja yksimielisyys, jotka ovat olleet ratkaisevia nykyisen ohjelman toteuttamiselle ja ohjelma-alueella saavutetuille hyville, konkreettisille tuloksille. Ohjelma-alueen suuret muutokset voivat vahingoittaa BA- ja Pohjoinen-ohjelmien vakiintuneita rakenteita ja pitkäjänteisestä strategista, valtionrajat ylittävää yhteistyötä.

Tästä syystä Merenkurkun neuvoston hallitus asettuu tukemaan Region Västerbottenin, Pohjanmaan liiton, Etelä-Pohjanmaan liiton ja Keski-Pohjanmaan liiton yhteistä kannanottoa sekä viittaa silloisten ministerien Sven-Erik Buchtin ja Mika Lintilän kesäkuussa 2018 laatimaan kirjelmään Euroopan komission puheenjohtaja Junckerille, varapuheenjohtaja Kataiselle, varapuheenjohtaja Oettingerille ja komissaari Cretulle. Kirjelmässä todetaan alueen yhteistyön kehittyneen menestyksekkäästi useiden vuosien ajan ja merellisten alueiden olevan nyt BA-ohjelman avulla entistä vahvemmin kasvamassa toiminnalliseksi alueeksi, jolla on huomattavan paljon raja-alueellista yhteistoimintaa. Lisäksi Merenkurkun neuvosto yhtyy Euroopan komission lausumaan ministereille lähettämässä vastauksessa, jonka mukaan BA-ohjelma on tehokas, hyvin hoidettu ja hyvin toimiva.

Merenkurkun neuvosto haluaa tätä taustaa vasten tuoda esille vahvan tuen BA-ohjelman jatkolle nykyisellä maantieteellisellä ohjelma-alueella seuraavalla ohjelmakaudella 2021–2027. Lisäksi Merenkurkun neuvosto viittaa alueen aiempaan yhteiseen kantaan koskien Botnia-Atlantica -ohjelmaa 2021–2027.

Toimeksiannon mukaisesti,

Olav Jern
Senior Advisor
Merenkurkun neuvosto
Puh. +358 44 320 6567

Mathias Lindström
Johtaja
Merenkurkun neuvosto
Puh. +358 50 918 6462