23 / 11 / 2018

Merenkurkun neuvosto EAYY etenee

Merenkurkun neuvoston vuosikokous teki 21. toukokuuta 2018 historiallisen päätöksen, jonka mukaan Merenkurkun neuvosto ry:stä muodostetaan Merenkurkun neuvosto EAYY (EGTC englanniksi, EGTS ruotsiksi).

Merenkurkun neuvoston vuosikokous teki 21. toukokuuta 2018 historiallisen päätöksen, jonka mukaan Merenkurkun neuvosto ry:stä muodostetaan Merenkurkun neuvosto EAYY (EGTC englanniksi, EGTS ruotsiksi).

EAYY-lyhenne tarkoittaa Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymää, ja se on EU:n oma juridinen väline valtionrajat ylittävään yhteistoimintaan. EAYY on voimakas ja selkeä väline, joka on erityisesti tarkoitettu Euroopan valtionrajat ylittävään yhteistoimintaan. Euroopassa toimii tällä hetkellä noin 55 EAYY:tä, ja useita uusia ollaan perustamassa. Pohjoismaissa ei kuitenkaan ole vielä EAYY:itä, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta; Region Skåne on jäsenenä Central European Transport Corridor EGTC:ssä. Merenkurkun neuvosto olisi näin ollen ensimmäinen täysin pohjoismainen EAYY.

Merenkurkun neuvoston hallitus toimii EAYY-prosessin valmisteluryhmänä, ja toimisto on hallituksen toimeksiannosta aloittanut Merenkurkun neuvoston juridisen muodon muuttamisen rekisteröidystä yhdistyksestä EAYY:ksi. Toimisto muun muassa keskustelee Suomen veroviranomaisten kanssa siitä, millä tavalla Suomen verolainsäädäntöä sovelletaan EAYY-alueisiin, joiden pääpaikkana on Suomi. Lisäksi toimisto on ollut yhteydessä kunkin maan vastuuviranomaisiin, Ruotsissa Näringsdepartementetiin ja Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriöön, ja tiedottanut niille EAYY:n perustamisprosessista. Lisäksi on aloitettu Merenkurkun neuvoston nykyisten sääntöjen muokkaaminen EAYY:hyn sopiviksi sekä uuden organisaation jäsenkategoria- ja -maksuesitysten laatiminen.

EAYY-prosessissa analysoidaan jäsenten tarpeisiin ja toiveisiin perustuvia Merenkurkun neuvoston tehtäviä ja tutkitaan Merenkurkun neuvosto EAYY:lle mahdollisia erilaisia työskentelymalleja, esim. valiokuntien käyttöä. Lisäksi tutkitaan, miten Merenkurkun alueen kunnat voitaisiin aiempaa tehokkaammin sitouttaa valtionrajat ylittävään yhteistyöhön, ja avataan mahdollisuus sisällyttää toimintaan tulevaisuudessa myös norjalaisia jäseniä. Merenkurkun neuvoston toiminta on saanut tässä työssä hyvää apua maakuntaneuvos Olav Jerniltä.

Merenkurkun neuvoston hallitus ja toimisto pitävät säännöllisiä kokouksia keskustellakseen ajankohtaisista asioista ja viedäkseen EAYY-prosessia eteenpäin. Lisäksi EAYY-prosessin tarkkailijoiksi valituille organisaatioille, siis MidtSkandia-rajakomitealle ja Blå Vägen -yhdistykselle, on pidetty ensimmäinen tiedotuskokous. Myös muut pohjoismaiset raja-komiteat ja Merenkurkun neuvoston muut yhteistyökumppanit seuraavat prosessia erittäin kiinnostuneina. Merenkurkun neuvoston toimisto tiedottaa jatkuvasti prosessin edistymisestä, mm. Merenkurkun neuvoston uutiskirjeellä.

Tulevaksi aikatauluksi suunnitellaan, että esitys Merenkurkun neuvosto EAYY:n uusiksi säännöiksi tulee olla valmis marraskuussa ja että nykyisille ja mahdollisille uusille jäsenille tulee tiedottaa EAYY:n jäsenyydestä tammikuussa 2019. Tavoitteena on, että Merenkurkun neuvoston vuosikokous toukokuussa 2019 pystyisi päättämään Merenkurkun neuvosto EAYY:n perustamisesta.

Merenkurkun alue saa Merenkurkun neuvosto EAYY:stä painavamman toimielimen koordinoimaan alueen kehitystä ja ajamaan yhdessä tärkeitä asioita kansallisella, pohjoismaisella ja EU-tasolla. EAYY:n muodostaminen tuo enemmän näkyvyyttä ja voimaa alueellisella, kansallisella, pohjoismaisella ja EU-tasolla Merenkurkun alueella toteutettavan tärkeän valtionrajat ylittävän yhteistyön puolesta.

EAYY – Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä
EGTS – Europeisk gruppering för territoriellt samarbete
EGTC – European Grouping for Territorial Cooperation

EAYY on ollut virallisesti käytössä vuodesta 2006, jolloin EU:ssa hyväksyttiin sitä koskeva asetus. Jo aiemmin oli useaan otteeseen yritetty löytää sopivia muotoja eri EU-maissa sijaitsevien kaupunkien tai alueiden organisoidulle yhteistyölle. Viitisenkymmentä EAYY:tä on aloittanut toimintansa vuoden 2008 jälkeen.
EAYY:n tarkoituksena on tarjota yhteistyömuoto, joka sallii yhteistyön jäsenmaiden rajojen yli ja noudattaa sen maan lainsäädäntöä, johon EAYY on perustettu. EAYY on oikeushenkilö, mikä tarjoaa vahvan toimintakyvyn ja mahdollisuuden päätösten tekemiseen.
EAYY voi koostua alueellisista ja paikallisista viranomaisista, mutta myös kansallisista hallituksista. Osapuolet solmivat sopimuksen työn käynnistämisestä ja laativat säännöt työn sääntelemiseksi ja helpottamiseksi.
Työhön on mahdollista sisällyttää kumppaneita EU:n ulkopuolisesta maasta, mutta siihen vaaditaan erillinen yhteistyösopimus kyseisen maan ja yhteistyöhön sisältyvien EU-maiden kesken.

Merenkurkun neuvosto – Rajat ylittävää yhteistyötä

Merenkurkun neuvoston toiminta-aluetta kutsutaan Merenkurkun alueeksi. Merenkurkun alueen muodostavat Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat Suomessa sekä Västerbottenin lääni ja Örnsköldsvikin kunta Ruotsissa.

Merenkurkun neuvosto kehittää aluetta tukemalla Merenkurkun alueen eri toimijoiden yhteistyötä vähentämällä ja poistamalla rajaesteitä, lisäämällä alueen näkyvyyttä kansallisesti ja Euroopan tasolla, työskentelemällä aktiivisesti useissa eurooppalaisissa verkostoissa ja hyödyntämällä alueen vahvuuksia ja tukemalla alueen kehitystä.

Merenkurkun neuvosto on kehittänyt seutua yli sadan rajat ylittävän hankkeen kautta sen lähes viidenkymmenen toimintavuoden aikana, esimerkiksi aloilla elinkeinoelämä, koulutus, matkailu, tutkimus ja kehitys, terveydenhuolto, kulttuuri, ympäristöasiat, urheilu, lapset ja nuoret sekä liikenne- ja infrastruktuuri. Seudun yhteinen infrastruktuurihanke Midway Alignment on yksi näistä hankkeista.

Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja Pohjoismaiden ministerineuvoston tuella.
Merenkurkun neuvoston pääjäseniä ovat Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Vaasa, Seinäjoki, Kokkola, Pietarsaari, Regionförbundet Västerbottens län ja Örnsköldsvikin kunta