20 / 09 / 2022

Satamia ja paikallisia toimitusketjuja on kehitettävä vastaamaan tulevia tarpeita

Pohjoisen Suomen, Ruotsin ja Norjan akkuteollisuuden jatkuva kehittäminen on parin viime vuoden aikana muodostunut keskeiseksi osaksi alueellista kehittämistä. Akkujen arvoketjun eri osiin on suunnitteilla lukuisia uusia tuotantolaitoksia, etenkin Vaasaan, Kokkolaan, Skellefteåån ja Mo i Ranaan – pohjoismaiseen akkuvyöhykkeeseen (Nordic Battery Belt). Orastava akkuteollisuus lisää vihreän energian ja osaavan työvoiman kysyntää, mutta se vaatii myös kustannustehokkaita ja kestäviä kuljetusratkaisuja.

Nordic Battery Belt Logistics -hankkeen tilaamassa raportissa keskitytään akkujen arvoketjun kuljetus- ja logistiikkavirtoihin ja se esitellään tänään kyseisen hankkeen ja sähkölentohanke FAIR:in yhteisessä päästöskonferenssissa Skellefteåssa.

Raportissa on kartoitettu nykyisten ja suunniteltujen laitosten kuljetusmäärät sekä analysoitu alueen kuljetusjärjestelmää mahdollisten pullonkaulojen tunnistamiseksi ja poistamiseksi. Merekurkun alueen akkutuotannon ja logistiikka-alan yritysten kanssa on pidetty työpajoja ja haastatteluja.

– Raportista käy selkeästi ilmi, että kuljetusmäärät kasvavat tulevaisuudessa, mikä korostaa entisestään infrastruktuuri-investointien tarvetta. Näihin investointeihin lukeutuvat mm. satamakapasiteetin lisääminen kaikissa neljässä kaupungissa sekä tie- ja rautatieyhteyksien parantaminen (esim. Norrbotniabanan), kertoo Anna Löfmarck, vanhempi kosultti, Ramboll.

– Raportissa myös todetaan, että alueella on runsaasti luonnonvaroja kasvavaa akkuteollisuutta varten, mikä saattaa tulevaisuudessa mahdollistaa paikallisten toimitusketjujen entistä laajemman hyödyntämisen, Löfmarck lisää.

Pohjoismaisen akkuvyöhykkeen ennestään vihreä akkutuotanto voi muuttua yhä kestävämmäksi meri- ja rautatiekuljetusten jatkuvan parantamisen sekä kestävien maantiekuljetusratkaisujen myötä.

– On upeaa, että alueestamme on muodostunut hotspot akkuteollisuudelle, joka on keskeinen tuotannonala siirtymässä kohti päästötöntä yhteiskuntaa. Tämä raportti korostaa jatkuvien infrastruktuuri-investointien tarvetta pohjoismaisen akkuvyöhykkeen kestävien logistiikkaratkaisujen mahdollistamiseksi, kertoo Merenkurkun neuvosto EAYY:n johtaja Mathias Lindström.

Merenkurkun neuvosto on hankkeen johtava ja koordinoiva tuensaaja hankkeessa.

Löydät raportin TÄÄLTÄ.

 

Nordic Battery Belt Logistics -hanke

Nordic Battery Belt Logistics -hankkeessa keskitytään kestävien, kustannustehokkaiden ja valtiorajat ylittävien logistiikkaratkaisujen mahdollistamiseen. Pohjoismaisen akkuvyöhykkeen kasvavan akkuteollisuuden arvoketjut ja tarpeet ovat tämän työn perustana. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Merenkurkun neuvosto EAYY, VASEK, KOSEK, Skellefteån kunta ja Rana Utvikling. Sen osarahoittajina toimivat Interreg Botnia-Atlantica, Region Västerbotten ja Pohjanmaan liitto.