18.09.2019

Raja-aluefoorumi

Pohjoismaiden raja-alueet tulevina kasvualeina. Raja-aluefoorumi 18-19.9.2019.

Pohjoismaiden raja-alueet tulevina kasvualeina.

Jotta raja-alueet voisivat yhdessä tulla vahvoiksi kasvualueiksi tulevaisuudessa, tarvitaan investointeja digitalisointiin ja rajat ylittävään infrastruktuuriin. Foorumissa korostetaan näyttöön perustuvan ja laadukkaan tietoaineiston merkitystä päätöksenteon pohjana rahat ylittävän infrastruktuurin suunnittelun ja aluekehityksen edellytyksenä. Toimivat infrastruktuuriratkaisut raja-alueilla ovat edellystys sujuvalle yhteistyölle sekä kasvun ja uusien innovaatioiden luomiselle. Samaan aikaan digitalisaatio muovaa raja-alueiden kasvun edellytyksiä.