18.09.2019

Gränsregionalt forum

Nordens gränsregioner som framtida gränsregioner. Gränsregionalt forum i Örnsköldsvik 18-19/9 2019.
gränsregionalt forum kvarkenrådet

Nordens gränsregioner som framtida gränsregioner.

För att gränsregionerna i framtiden tillsammans ska bli starka tillväxtregioner krävs satsningar på digitalisering och gränsöverskridande infrastruktur. Forumet lyfter fram vikten av evidensbaserade och kvalitativa beslutsunderlag som en förutsättning för gränsöverskridande infrastrukturplanering och regional utveckling. Fungerande infrastrukturlösningar i gränsregionerna är en förutsättning för fungerade samverkan och för tillväxt och nya innovationer. Samtidigt omformar digitalisering gränsregionernas förutsättningar för tillväxt.