21 / 09 / 2022

FAIR-hanke on kartoittanut, mitä vaaditaan, ollakseen sähkölentojen varhainen käyttöönottaja

Sähkölentohanke FAIR on maaliviivalla – päätöskonferenssi on meneillään ja loppuraportti, jossa kuvataan, miten alueen tulisi edetä alueellisten sähkölentojen mahdollistamiseksi, on nyt luettavissa kokonaisuudessaan.

FAIR (Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electrical Regional Aviation) on pohjoismainen yhteistyöhanke, joka tukee sähkölentojen varhaista ja tehokasta kaupallistamista Merenkurkun ja Nordlandin alueilla. Sähkölentokoneet ovat lähitulevaisuudessa ihan todellinen vaihtoehto millä liikkua paikasta toiseen. Ne ovat erityisen houkuttelevia alueellisissa itä-länsi-yhteyksissä ja erityisen kilpailukykyisiä ylitettäessä luonnollisia esteitä, kuten merta tai vuoria. 

– FAIR on koonnut ainutlaatuista tietoa siitä, mitä mahdollisuuksia alueelliset sähkölennot tarjoavat Merenkurkun ja Nordlandin alueille sekä mitä tarvitaan ollakseen varhainen toimija kansainvälisessä kontekstissa, sanoo Andreas Forsgren, FAIR-hankkeen projektipäällikkö ja Tyrénsin osastopäällikkö. 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sanoo tuoreessa raportissaan, että sähkölennot ovat uskottava vaihtoehto Suomen pienille matkustajamäärille. Raportissa viitataan muun muassa FAIR-hankkeessa tehtyyn työhön. Myös Suomen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka kirjoitti äskettäin kolumnin, jossa hän uskoo, että sähkölennot ovat osa Suomen tulevaisuutta. 

– FAIR on nostanut alueemme kartalle sähkölentojen ja niiden merkityksen alueellisen saavutettavuuden kannalta. Olemme nyt toimija, jonka puoleen maailma kääntyy tähän asiaan liittyvillä kysymyksillä ja yhteistyöaloitteilla, ja olemme vaikuttaneet siihen, miten asiaa käsitellään kansallisella tasolla Pohjoismaissa, sanoo Merenkurkun neuvosto EAYY:n johtaja Mathias Lindström. 

– Olemme luoneet hyvän pohjan jatkaa tämän alueen kehittämistä edelläkävijänä, jotta meistä tulee ensimmäinen alue, joka ottaa aktiivisesti käyttöön säännölliset sähkölennot – myös rajat ylittävät sellaiset, Lindström jatkaa. 

Kaupalliseen matkustajakäyttöön suunniteltuja sähkölentokoneita on valmisteilla ja parin vuoden sisällä ne ovat käyttövalmiita. Ensimmäisen sukupolven sähkölentokoneet kuljettavat vain muutamia matkustajia kerrallaan ja niitä käytetään ensisijaisesti paikalliseen ja alueelliseen lentoliikenteeseen. 

– Sähkölentoliikenne kehittyy nopeasti viime vuosikymmeninä tehtyjen akkuteknologian merkittävien parannusten ansiosta. Alueellisilla sähkölennoilla on potentiaalia lisätä saavutettavuutta radikaalisti Merenkurkun ja Nordlandin alueilla, Forsgren sanoo. 

Pohjoismaisen energiayhdistelmän vuoksi saavutettavuuden lisääminen voidaan toteuttaa ilmastotehokkaalla tavalla. Sähköistyksen aiheuttamat alhaisemmat käyttökustannukset voivat tehdä alueellisesta lentoliikenteestä taloudellisesti kilpailukykyisen. 

– Merenkurkun ja Nordlandin alueilla sähkölentoihin tarvittavaa infrastruktuuria on laajennettava. Varhainen käyttöönotto tarjoaa myös mahdollisuuden luoda sähkölentoihin liittyvää aluekehitystä. Menestyäkseen alueen toimijoiden tulee kannustaa paikallisia yrityksiä kehittämään uutta tuotanto- ja palvelutarjontaa, Forsgren sanoo. 

FAIR-hanke on ollut käynnissä viimeiset kaksi vuotta ja nyt loppuraportti on julkaistu päätöskonferenssin yhteydessä. Raportin tavoitteena on selittää, miksi sähköilmailun tulisi herättää kiinnostuksemme, ja kuvailla, miten alueen tulisi edetä alueellisten sähkölentojen mahdollistamiseksi. Päätöskonferenssi järjestetään yhdessä Nordic Battery Belt Logistics-hankkeen kanssa. Molempia hankkeita johtaa Merenkurkun neuvosto EAYY yhteistyössä suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten kumppaneiden kanssa. 

Lue koko loppuraportti TÄÄLTÄ. Raportti sisältää kuvauksia siitä mitä hankkeessa on tehty, toimenpide ehdotuksia ja linkkejä raportteihin ja muihin hankkeessa tuotettuihin materiaaleihin. 

 

FAIR valmistaa Merenkurkun ja Nordlandin alueita sähkölentojen varhaiseen käyttöönottoon. Hanke lisää tietoa sähkölentämisestä, selvittää mahdollisuuksia ja kartoittaa sekä tarpeita, että tarvittavia teknisiä investointeja.


www.flyfairkvarken.com