FAIR

FAIR – Promoting electric aviation

Kestävään matkailuun. FAIR on kaksivuotinen hanke, jolla tuetaan alueellisten sähkölentojen varhaista ja tehokasta kaupallistamista Merenkurkun alueella. (Kuva: Heart Aerospace)

FAIR (Finding innovations to Accelerate the Implementation of electric Regional aviation) on ensimmäinen askel kohti kestävän sähkölentämisen varhaista käyttöönottoa Merenkurkun ja Nordlandin alueella.

Hanke lisää tietoa sähkölentämisestä, selvittää mahdollisuuksia ja kartoittaa sekä tarpeita että tarvittavia teknisiä investointeja. 

MERENKURKUN ALUE JA SÄHKÖLENTÄMINEN

Maailmalla on jo sähkölentokoneita ja meneillään on useita kehityshankkeita. Alueellisiin lentoihin soveltuisi hyvin jokin pienehköistä, enintään 19 matkustajan sähkölentokoneista, jonka toimintasäde olisi noin 400 km. Tämä toimintasäde riittää Merenkurkun alueen työpendelöintiin, vapaa-aikaan ja yhteistyöhön.

Hankekumppanit ovat suurelta osin Merenkurkun alueen toimijoita, siis Suomesta Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnista sekä Ruotsista Västerbottenin läänistä ja Örnsköldsvikin kunnasta.
FAIR hankkeen maantiede sisältää myös Nordlandin maakunnan Norjassa.

FAIR karta

TAUSTA

 

Hankkeessa on laaja ja edustava joukko toimijoita, ja sitä koordinoi Merenkurkun neuvosto johtavana tuensaajana. Hanke pohjautuu alueen mittavaan valtionrajat ylittävän hankeyhteistyön historiaan. Hanke on linjassa E12-alueen liikennestrategian kanssa, jossa tavoitellaan hiilineutraaleja kuljetuksia sekä pyritään tutkimaan alueellisia itä-länsisuuntaisia lentoreittejä.

Sähkölentämisen tekninen kehitys edistyy nopeaa vauhtia. Useita alueellisiin lentoihin tarkoitettuja sähkölentokoneita tulee markkinoille tulevan viiden vuoden kuluessa. Koska sähkölentokone ei tuota lentäessään kasvihuonepäästöjä, se kuuluu tulevaisuudessa ilmasto-tehokkaimpiin liikennemuotoihin. Samalla sähkökäyttö vähentää dramaattisesti polttoaine- ja huoltokustannuksia, mikä tarjoaa erittäin kilpailukykyiset käyttökustannukset ja sen myötä potentiaalia täysin uudelle aluelentojärjestelmälle.

Sähkölentämisen varhaisella käyttöönotolla Merenkurkun alueella voidaan vastata tehokkaasti alueen suuriin haasteisiin, esimerkiksi väestörakenteen muutoksiin ja vahvojen kaupunkirakenteiden puutteeseen, pitkiin välimatkoihin ja heikkoihin itä-länsisuuntaisiin liikenneyhteyksiin sekä globaaliin tarpeeseen kasvihuonekaasupäästöjen ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

TAVOITTEET 


FAIR on jaettu neljään osatavoitteeseen  

1. Esitetään, missä alueelliset sähkölennot voitaisiin ottaa käyttöön Merenkurkun alueella, ja lisätään tietoa alueellisista vaikutuksista
2. Tutkitaan toimenpiteiden tarvetta solmupisteissä ja tutkitaan rahoitusvaihtoehtoja
3. Kehitetään innovatiivisia konsepteja ja liiketoimintamalleja tukemaan alueellisten sähkölentojen varhaista käyttöönottoa
4. Lisätään tietoisuutta / tietoa alueellisista sähkölennoista edistämään kysyntää ja vauhdittamaan käyttöä

 

SÄHKÖLENTÄMISEN MAHDOLLISUUDET 

NOLLAPÄÄSTÖT 

PIENEMMÄT KUSTANNUKSET

LISÄÄNTYNYT SAAVUTETTAVUUS

HANKKEEN ODOTETUT TULOKSET

Menetelmä sähkölentämisen kaupallistamiseen Merenkurkun alueella

– Tieto sähkölentämisen vaikutuksista alueelle
– Linjaus tarvittavista toimenpiteistä ja rahoitusratkaisuista
– Innovatiiviset konseptit (tuotteet, palvelut ja liiketoimintamallit)
– Sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden integrointi
– Sähkölentämisen kansainvälinen verkosto
– Alueellisten toimijoiden ja yritysten välisten yhteyksien helpottuminen
– Panos EU:n ja Pohjoismaiden tasolla, kansallisella tasolla ja ilmailuteollisuuden suuntaan

RAJOITUKSET

FAIR-hanke toimii toukokuusta 2020 lokakuuhun 2022.
FAIR-hanke ei tee fyysisiä investointeja.

BUDJETTI
FAIR-hankkeen budjetti on: 1 338 000 EUR, josta 60 % on EU-rahoitusta Interreg Botnia-Atlantica-ohjelman kautta. Loppurahoitus tulee kansallisesta ja alueellisesta vastinrahoituksesta, Pohjoismaiden ministerineuvostolta sekä kunnallisesta ja yksityisestä vastinrahoituksesta. 

RAHOITUS
Interreg Botnia Atlantica | Region Västerbotten | Pohjanmaan liitto | Merenkurkun neuvosto (johtava tuensaaja) | BioFuel Region BFR AB | Vaasan kaupunki | KOY Kruunupyyn Lentohalli | Into Seinäjoki Oy | Lycksele Airport AB | Pohjanmaan kauppakamari | RISE Research Institutes of Sweden | Skellefteå City Airport AB | Skellefteå Kraft AB | Etelä-Pohjanmaan kauppakamari | Storumans Kommunföretag AB | Swedavia Umeå Airport | Uumajan kunta | Uumajan yliopisto | Vaasa yliopisto | Vaasan Sähkö Oy | Vaasanseudun Kehitys Oy, VASEK | Västerbotten Chamber of Commerce | Örnsköldsvik Airport AB | Nord Universitet | MidtSkandia | Nordland Fylkeskommune | Brønnøy kommune | Alstahaug kommune | Helgeland Regionråd | Indre Helgeland Regionråd | Rana Utvikling | 

HANKKEEN TUKIJAT
Air Traffic Network | BSR ACCESS | ELISE | Finavia | Funktionshinderrådet Umeå | Future Cleantech Solutions | Green Flyway | Grön Flygplats | Heart Aerospace | Helsingin sähkölentokoneyhdistys ry | Jonair | Luftfartsverket | NEA – Nordic Network for Electric Aviation | Umeå kommunföretag AB | Umeå Institute of Design | The Swedish 2030-secretariat | Transportföretagen | Avinor

Yhteystiedot

Mathias Lindström

Hankkeen omistaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja
Mathias Lindström
mathias.lindstrom@kvarken.org
+358 50 918 6462

Johanna Häggman

Viestintäpäällikkö
Johanna Häggman

johanna.haggman@kvarken.org
+358 50 309 2960

Hankkeen omistaja
Merenkurkun Neuvosto

FAIR Työpaketit  (Work packages, WP)

WP1 Regional effects of electric aviation
Työpaketin vetäjä

Lars Westin
lars.westin@umu.se

WP2 Guidelines for implementation
Työpaketin vetäjä
Arne Smedberg
arne.smedberg@biofuelregion.se

WP3 Cross-border innovation process
Työpaketin vetäjä
Jeroen Peeters
jeroen.peeters@ri.se

Carita Roslund
carita.roslund@ri.se