Hanke

FAMNA

FAMNA on valtionrajat ylittävä hanke, jonka tavoitteena on luoda laajamittainen, pysyvä ja tehokas toimintamalli minkkikannan hallintaan Botnia-Atlantica-alueen uhanalaisilla alueilla.
FAMNA

Hankkeen nimi:
FAMNA, Förvaltning av Amerikansk mink i Botnia-Atlantica området 

Hankekumppanit:
Svenska Jägareförbundet (johtava tuensaaja, SE), Metsähallitus (FI)Miljödirektoratet (NO) 

Päärahoittaja:
Interreg Botnia-Atlantica 

Vastinrahoittajat:
Svenska Jägareförbundet, Metsähallitus, Miljödirektoratet, Merenkurkun neuvosto, Pohjanmaan liitto ja Länsstyrelsen i Västerbottens län.  

Hankeaika:
1.10.2017–30.9.2020. 

Hankkeen kokonaisbudjetti:
1 052 233 euroa 

Lisätietoja projektista
Projektin verkkosivusto materiaalilla ja tiedoilla

Hankkeesta

Laajamittaisuus ja jatkuvuus ovat avain onnistuneeseen toimintamalliin. Kolmivuotinen EU:n Interreg Botnia-Atlantica -ohjelman rahoittama luonnonsuojeluhanke.

Minkki (Neovision vision) on kotoisin Pohjois-Amerikasta oleva vieraslaji, joka on haitallinen Euroopan lajistolle. Minkki on yksi suurimmista uhista biologiseen monimuotoisuuteen ravintorikkailla kosteikkoalueillamme ja saaristoissamme. Minkin tehokkaan saalistuksen ansiosta monet Euroopan alkuperäiset lintu-, nisäkäs- ja sammakkolajit ovat vähentyneet tai ovat kuolemassa sukupuuttoon, mukaan lukien lajeja jotka esiintyvät Botnia-Atlantica alueella.  

Hankkeen päätavoitteena on luoda laajamittainen, pysyvä ja kustannustehokas toimintamalli, joka perustuu uusimpaan tieteelliseen tietoon. Toimintamallin on tarkoitus kattaa Botnia-Atlantica alueen eniten uhattuja alueita saaristossa, rannikkoalueilla, tärkeimmillä jokisuistoilla, ja vesialueilla rannikolla jotka ovat yhdistetty kosteikkoihin. Hankkeessa kehitettävä uusi toimintamalli tai -järjestelmä on matalatehoinen, laajamittainen ja pysyvä toimintamalli. Toiminta perustuu tehopoistoon jokaisella biologisesti mahdollisella minkkinaaran elinalueella, joka käytännössä johtaa minkin sukupuuttoon niillä alueilla.

Kuva: Terje Kolaas

Interreg_logo_eng

Yhteyshenkilöt