Hanke

Spotlight High-Low Coast

Ruotsin Korkea rannikko ja Uumajan seutu sekä Suomen Merenkurkun saaristo tekevät yhteistyötä houkutellakseen lisää matkailijoita Merenkurkun alueelle.
Spotlight High-Low Coast

Hankeaika:
1.10.2015-31.5.2018

Budjetti: 750 000 euro

Hankekumppani:
Kvarkenrådet, Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK), Höga Kusten Destinationsutveckling AB, Umeå kommun/Visit Umeå

Muut hankkeen rahoittajat
Pohjanmaan liitto, Västernorrlannin lääninhallitus, Västernorrlannin maakäräjät, Vaasan seudun Matkailu Oy/Visit Vaasa ja Merenkurkun maailmanperintö ry.

Hankkeesta

Kahden maan ja niiden jakaman maailmanperinnön yhteinen, valtionrajat ylittävä hanke.

Valtiorajat ylittävä Spotlight High‐Low Coast -maailmanperintöhanke suuntautuu matkailuun ja elinkeinoelämään sekä pyrkii laatimaan tuotepaketteja ja markkinointimateriaaleja houkutellakseen Korkean rannikon/Merenkurkun saariston maailmanperintöalueelle ja sen lähiseuduille matkailijoita kestävällä tavalla. Myös Uumaja osallistuu hankkeeseen, sillä Uumajan seutu on osa luonnollista matkareittiä siirryttäessä yhteisen maailmanperintöalueen osa-alueelta toiselle.

Tuotepaketeilla pyritään houkuttelemaan lisää kävijöitä tutustumaan kestävällä tavalla maailmanperintöön ja sen lähialueisiin.

Hankkeen kohderyhmänä ovat yrittäjät, matkailujärjestöt ja maailmanperintöalueen hoidosta vastaavat tahot hankkeen kolmella erillisellä alueella. Tavoitteena on yhteistyössä laatia konkreettisia tuotepaketteja ja markkinointimateriaaleja, jotka vierailusyitä osoittamalla houkuttelevat matkailijoita tutustumaan kestävällä tavalla maailmanperintöalueeseen ja sen lähiseutuihin. Kaikki toimenpiteet suunnataan yhteisesti sovituille markkinoille, ja toimenpiteitä aiotaan käyttää yhteistyössä valtiorajojen yli Merenkurkun alueella. Laadittuja konsepteja kokeillaan hankeaikana, ja ne toimivat malleina myös hankeajan jälkeen. Kunkin alueen matkailuyhtiöiden yhteistyö on tärkeä osa hanketta.

Hankkeen odotetaan lisäävän kävijöiden määrää alueella ja samalla täydentävän Vaasan ja Uumajan yhteisiä ponnisteluja Midway Alignment -hankkeessa liikenneyhteyksien parantamiseksi ja kaupankäynnin lisäämiseksi Merenkurkun yli.

Interreg_logo_eng

Yhteyshenkilöt

Marianne Sjöström

Marianne Sjöström

Projektipäällikkö Bothnian Coastal Route marianne.sjostrom@kvarken.org +358 40 678 8375