21 / 06 / 2021

Paikkaperustaisia tarinoita

Matkailuun keskittyvä tai siihen liittyvä yrittäjä: Olemme kiinnostuneita juuri sinusta ja tarinastasi, jotta voimme sijoittaa sinun toimipaikkasi tai tuotteesi kartalle

Paikkaperustaisia tarinoita

Merenkurkun neuvosto osallistuu kansainväliseen StoryTagging-hankkeeseen, jossa haluamme vangita omaan kulttuuri- ja luonnonperintöön liittyviä tarinoita.

Haluamme tarinoiden avulla houkutella kävijöitä tarinoiden ja tuotteiden syntysijoille. Hankkeessa tuodaan näkyviin tarinoita koko Merenkurkun alueelta. Suomen puolella hanketta toteuttaa Merenkurkun neuvosto ja Ruotsin puolella Region Västerbottens Turism.

Hankkeen päätavoitteena on kerätä digitaaliselle kartalle tarinoita Euroopan pohjoisosista. Olemme kiinnostuneita juuri sinusta ja tarinastasi, jotta voimme sijoittaa sinun toimipaikkasi tai tuotteesi kartalle.

Ilmoita kiinnostuksesi osallistua hankkeen akrivitteetteihin TÄÄLLÄ: https://forms.office.com/r/LAcH8d7ZTs
*Viimeinen ilmoittautumispäivä 31.8.2021 kl. 16 EET*

Yhdessä täytämme kartan paikoilla, tarinoilla ja elämällä!

Hanke on suunnattu syksyllä matkailuun keskittyville tai siihen liittyville yrittäjille, jotka haluavat luoda yhteyden omien tarinoidensa esiintuomiseen. Kilpailu on nykyään aika kovaa, ja yrittäjän täytyy kaiken kohinankin läpi tavoittaa viestillään haluamansa asiakasryhmät. Oman ainutlaatuisen tarinan ja näkökulman löytäminen, muotoileminen ja niistä viestiminen kiinnostaa siksi yhä useampia – siis tarinan, jota kellään muulla ei ole. Ehkä kytkeä nykyinen toiminta paikkaan ja sen historiallisiin tapahtumiin. Tai todellisiin ihmisiin, legendoihin, luonnonvoimiin. Tai kaikkeen siltä väliltä.

StoryTagging-hanke pyrkii tuomaan esiin luonto- ja kulttuuriperintöä etsimällä ja dokumentoimalla erilaisia kertomuksia ja puhaltamalla niitä henkiin – ehkä jopa uusilla tuotteilla. Merenkurkun neuvosto EAYY on yksi hankkeen kumppaneista.