02 / 11 / 2020

Raja-alueiden yhteystyön tehostaminen

Merenkurkun neuvosto on partnerina Itämeren alueen kestävää kasvua tukevassa BSR Access -hankkeessa (BSR Access, Access to clean, efficient and multimodal transport corridors in the Baltic Sea Region). 21. lokakuuta 2020 Merenkurkun neuvosto kokosi noin 40 sidosryhmän jäsentä webinaariin, jossa käsiteltiin yhteistyön muotoja liikennekäytävien varrella.

Merenkurkun neuvosto on partnerina Itämeren alueen kestävää kasvua tukevassa BSR Access -hankkeessa (BSR Access, Access to clean, efficient and multimodal transport corridors in the Baltic Sea Region). 21. lokakuuta 2020 Merenkurkun neuvosto kokosi noin 40 sidosryhmän jäsentä webinaariin, jossa käsiteltiin yhteistyön muotoja liikennekäytävien varrella.

Johtaja Mathias Lindström esitteli webinaarissa Merenkurkun alueen EAYY-valmistelua (European Grouping of Territorial Cooperation EGTC). Ohjeita prosessiin antoivat johtaja Krzysztof Żarna keskisen Euroopan liikennekäytävältä (CETC-EGTC) sekä Wiktor Szydarowski Luxemburgissa sijaitsevasta EU:n ESPON-EGTC-ohjelmasta. Merenkurkun alueen pitkälle taaksepäin ulottuva tiivis yhteistyö nousi vahvuutena samoin kuin EAYY:n perustamiseen suunniteltu laaja-alaisuus.

Webinaarin muissa puheenvuoroissa korostui tarve sidosryhmien väliselle tehokkaalle yhteistyölle ja erityisesti yksityisen sektorin merkitys on jatkuvasti korostumassa suurten infrastruktuurihankkeiden toteuttamisessa ja niiden rahoituspohjan laajentamisessa. Tätä valotti Oslo-STHLM 2.55 -hankkeen johtaja CEO Jonas Karlsson. Tämä on erityisesti raja-alueiden infrastruktuurihankkeiden ongelma, sillä kansallisissa liikennestrategioissa ja kansallisissa rahoitusohjelmissa raja-alueiden liikenneyhteyksien parantaminen jää usein toissijaiseen asemaan.

Liikenneyhteyksien edistäminen linkittyy usein talouselämän yleisempiin kehitysohjelmiin. Esimerkiksi Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Pohjois-Saksan alueelle perustettu sidosryhmien STRING-yhteistyö, jota edusti webinaarissa toimitusjohtaja Thomas Becker, on onnistunut luomaan alueelle kilpailukykyistä brändiä. STRING-alueen liikenteen edistäminen kytkeytyy alueella erityisesti uusiutuvan energiateollisuuden kasvunäkymiin.

Politiikan ja kansainvälisten liikenneyhteyksien kehittämisen yhteydestä puhuivat webinaarissa Norjan liikenneministeriöstä Paal Iversen, joka toimii Barentsin aluetta edistävän BEATA-järjestön puheenjohtajana, sekä liikenneasioista vastaava johtaja Lucas Bosser Brysselissä sijaitsevasta CPMR-järjestöstä. Kansallisten sekä alueellisten toimijoiden välinen yhteistyö liikenteen kehittämisessä on aktiivista ja pureutuu strategisten linjausten ohella myös konkreettisiin kehittämistarpeisiin. Jatkuvana haasteena on kuitenkin kansainvälisen liikenteen kehittämisen tarpeiden tehokas sisällyttäminen kansallisiin ja alueellisiin poliittisiin ohjelmiin.

Vaasan yliopiston apulaisprofessori Helka Kalliomäki ideoi puheenvuorossaan yliopistotutkimuksen yhä monipuolisempia mahdollisuuksia liikennekäytävien kehittämistyössä. Mitä enemmän tunnetaan liikennekäytävillä toimivien asukkaiden ja yritysten tarpeet ja toimiminen, sitä paremmin kohdistettuja ja kustannustehokkaita palveluja onnistutaan luomaan. Projektipäällikkö Ulf Wikström EU:n Interact-ohjelmasta puolestaan korosti tarvetta EU:n eri rahoitusohjelmien tarjoamien rahoitusmahdollisuuksien yhdistämiseen suurissa liikennehankkeissa. Rahoitusohjelmat ja niihin linkittyvät strategiat toimivat vielä valitettavan usein siiloina, vaikka niiden tavoitteet olisivat saman suuntaisia. Ohjelmien väliselle poikittaiselle yhteistyölle olisi suuri yhteiskunnallinen tarve.

Webinaari ja sitä edeltävä kysely ja kartoitus kootaan joulukuussa 2020 kannanotoksi, jossa esitellään toimivia ja suositeltavia yhteistyön malleja keskittyen maiden rajat ylittävään yhteistyöhön.
Tässä esitelty työ on Baltic Sea Region ohjelman rahoittaman BSR ACCESS -hankkeen, ja tarkemmin Merenkurkun neuvoston johtaman työpaketin 2.2, työn tulosta.
Kannanotto tulette löytämään sivulta: www.uudenmaanliitto.fi/bsraccess. Myös edellä mainittu kyselyyn perustuva raportti löytyy sivulta www.uudenmaanliitto.fi/bsraccess. Raportin yhteenveto löytyy TÄÄLLÄ.

Kiitämme kaikkia työhön tähän mennessä osallistuneita.