29 / 09 / 2020

StoryTagging nostaa esiin paikallisen kulttuuriperinnön voiman

Tarinankerronnan (storytelling) käsite on hyvin ajankohtainen. Yhä useammat yritykset ovat oivaltaneet, että tuotteen sielussa ja sen tarinan kertomisessa piilee valtava voima – etenkin kun tuote ankkuroidaan paikalliseen kulttuuriperintöön tai maisemaan. StoryTagging-hanke tarttuu juuri tähän ilmiöön. Hankkeessa kootaan tarinoita pohjoisen elämästä, ja tarkoitusta varten on luotu Northword-tuotenimi.

Euroopan pohjoisten alueiden tarinat kootaan digitaaliselle alustalle
Tarinankerronnan (storytelling) käsite on hyvin ajankohtainen. Yhä useammat yritykset ovat oivaltaneet, että tuotteen sielussa ja sen tarinan kertomisessa piilee valtava voima – etenkin kun tuote ankkuroidaan paikalliseen kulttuuriperintöön tai maisemaan. StoryTagging-hanke tarttuu juuri tähän ilmiöön. Hankkeessa kootaan tarinoita pohjoisen elämästä, ja tarkoitusta varten on luotu Northword-tuotenimi.

StoryTagging-hanke saa rahoitusta Pohjoinen Periferia ja Arktinen -ohjelmalta (NPA, Northern Periphery and Arctic) sekä ulottuu laajemmalle maantieteelliselle alueelle kuin esimerkiksi Botnia-Atlantica-ohjelma.
– Tämän ansiosta saamme uusia ja mielenkiintoisia yhteistyökumppaneita, kertoo Merenkurkun alueen Suomen puolen hankejohtaja Ann-Sofi Backgren. Hankkeeseen osallistuu viisi pohjoisen kumppanialuetta
– Skotlannin University of the Highlands and Islands, Venäjän Kenozeron kansallispuisto, Suomen Merenkurkun neuvosto, Ruotsin Region Västerbotten Turism sekä kaksi pohjoisirlantilaista organisaatiota, Ulster University ja Causeway Coast and Glens Heritage Trust. Northword-alustaan valittavat aineistot voivat käsitellä maisemaa, rannikkoa ja vettä, ihmistä ja teollisuutta, murteita ja kulttuuria, myyttejä, legendoja ja kansanperinnettä StoryTagging-hankkeen pohjoisilla kumppanialueilla. Kuva: Esa Siltaloppi

Hankkeen tavoitteena on korostaa pohjoisten yhteisöjen luonnon- ja kulttuuriperintöä etsimällä ja dokumentoimalla erilaisia kertomuksia sekä elvyttämällä niitä – ehkä jopa uusien tuotteiden avulla.
– Työmme pohjautuu eurooppalaiseen näkökulmaan, mistä käsin olemme luoneet Northword-tuotenimen – pohjoisen tarinoita ja sanoja. Ne voivat olla mielikuvituksellisia tarinoita, myyttejä, legendoja ja tositapahtumia, ja keräämme aineistot sekä kirjoitetussa että nauhoitetussa muodossa. Aineistot ladataan digitaaliseen portaaliin, joka on avoinna kaikenlaisille toimijoille, Backgren selittää.

Backgren pyrkii hankkeen alkuvaiheessa yhdessä Merenkurkun Ruotsin puolen hankejohtaja Kajsa Åbergin kanssa käynnistämään yhteistyön muiden toimijoiden kanssa sekä rakentamaan verkostoja.
– Teemme yhteistyötä samanlaista teemaa työstävien toimijoiden kanssa, jolloin voimme hyödyntää toistemme kokemuksia ja oppia toisiltamme, Backgren kertoo.
Aineistot valitaan alustaan niiden maantieteellisen tasapainon ja alueellisen merkityksellisyyden perusteella – ne voivat käsitellä maisemaa, rannikkoa ja vettä, ihmistä ja teollisuutta, murteita ja kulttuuria, myyttejä, legendoja ja kansanperinnettä.

Hankkeessa myös keskitytään tukemaan valittuja yrityksiä, jotka haluavat kehittää uusia tuotteita kerätyn aineiston perusteella. Tarkoituksena on tarjota konkreettisia esimerkkejä siitä, miten yrittäjyys voidaan nivoa kulttuuri- ja luonnonperintöömme sekä kuinka tarinankerrontaa pohjoisen elämästä voidaan käyttää markkinointivälineenä.

– Tarinoiden voima voi antaa myynnille lisäpuhtia, ja alueellamme onkin tästä ennestään joitain erittäin hyviä esimerkkejä, Backgren sanoo.
– Alueillamme on vahvat tarinankerrontaperinteet, jotka toimivat historian ja nykypäivän yrittäjyyden yhdistävänä tekijänä, Åberg lisää.

Usein asiat, joita pidämme itsestäänselvyyksinä, tekevätkin meidät ainutlaatuisiksi muiden silmissä. Hankkeen avulla voimme löytää tapoja, joilla tätä voidaan työstää aktiivisemmin.

   

Ann-Sofi Backgren ja Region Västerbotten Turismin Kajsa Åberg vastaavat yhdessä StoryTagging-hankkeesta Merenkurkun alueella. Hankkeessa kerätään tarinoita ja luodaan digitaalinen Northword-alusta.

Hankkeen päättymisen jälkeen aineistojen ja tarinoiden digitaalinen Northword-portaali muutetaan alustaksi, jota yritykset voivat käyttää markkinoinnissaan eurooppalaisella tasolla.

– Alusta antaa paikallisille ja alueellisille yrityksille mahdollisuuden vaihtaa isommalle vaihteelle ja toimia laajemmassa mittakaavassa, eurooppalaisilla markkinoilla. Samalla hankkeessa markkinoidaan kaikkia alueita yksilöllisesti, ja tavoitteena on myös antaa ulkopuolisille selkeä käsitys eri alueista, Backgren lisää.
Muutamat alueista ovat jo toteuttaneet vastaavia hankkeita.

– Tämä on meille molemmille mahdollisuus oppia heidän kokemuksistaan ja kehittää jotain, joka sopii meidän olosuhteisiimme. Eli ensimmäinen askel erittäin mielenkiintoisella, yhteisellä matkalla, Åberg kertoo.

Northword nostaa esiin paikallisen kulttuuriperinnön sisäisen voiman, mikä hyödyttää sekä matkailualaa että elinkeinoelämää.

Teksti: Anna Sand/bySand
Kuvat: Anna Sand, Esa Siltaloppi sekä lehtikuvat

storytagging.interreg-npa.eu