29 / 09 / 2020

Storytagging lyfter styrkan i det lokala kulturarvet

Begreppet storytelling ligger i tiden – allt fler företag inser kraften i att ge sin produkt en själ, genom att berätta en historia om den – gärna förankrad i det lokala kulturarvet eller landskapet. Det här tar projektet Storytagging fasta på. Projektet samlar berättelser om livet i norr och för ändamålet har man etablerat brandet Northword.
Hojdkurvor_02
Teckning 2@2x

Berättelser från Europas norra regioner samlas på digital plattform

Begreppet storytelling ligger i tiden – allt fler företag inser kraften i att ge sin produkt en själ, genom att berätta en historia om den – gärna förankrad i det lokala kulturarvet eller landskapet. Det här tar projektet Storytagging fasta på. Projektet samlar berättelser om livet i norr och för ändamålet har man etablerat brandet Northword.

Storytagging finansieras av programmet NPA, Northern Periphery and Arctic Programme, och spänner över en större geografisk bredd än vad exempelvis Botnia-Atlantica programmet gör.
– Det ger oss ett nytt och intressant partnerskap att jobba med, inleder Ann-Sofi Backgren, projektledare på finska sidan i Kvarkenregionen.
Projektet omfattar fem partnerregioner i norr – University of the Highlands and Islands i Skottland Storbritannien, Kenozero nationalpark i Ryssland, Kvarkenrådet i Finland, Region Västerbotten Turism i Sverige samt de två organisationerna Ulster University och Causeway Coast and Glens Heritage Trust i Nordirland Storbritannien.

Urvalet av materialet till plattformen Nortword kan beröra både landskap, kust och vatten, människor och industrier, dialekter och kultur, myter, legender och folklore från de nordliga partnerregionerna som deltar i Storytagging-projektet. Foto: Esa Siltaloppi

Storytagging strävar till att lyfta fram natur- och kulturarvet från dessa nordliga samhällen genom att söka fram och dokumentera olika berättelser och blåsa liv i dem – kanske till och med genom nya produkter.
– Vi arbetar utifrån ett europeiskt perspektiv och med den utgångspunkten har man skapat brandet Northword – berättelser, ord från norr. Det kan vara skrönor, myter, legender och verkliga händelser, och vi kommer att samla in materialet i både skriven och bandad form. Det kommer sedan att finnas tillgängligt på en digital portal, tillgängligt för olika aktörer, förklarar Backgren vidare.

I inledningsfasen av projektet arbetar hon, tillsammans med projektledare Kajsa Åberg på svenska sidan av Kvarken, med att etablera samarbete med andra aktörer och bygga nätverk
– Vi samarbetar med andra som jobbar med samma teman och drar nytta och lärdomar av varandra, tillägger Backgren.
Urvalet av materialet till plattformen ska ske med hänsyn till geografisk balans och vara relevant för hela regionen – det kan beröra landskap, kust och vatten, människor och industrier, dialekter och kultur, myter, legender och folklore.

En del av projektet består i att stödja ett antal utvalda företag, som vill utveckla nya produkter på basen av det insamlade materialet. Syftet är att få fram konkreta exempel på hur företagande kan kopplas ihop med vårt kultur- och naturarv, och hur storytellingen om livet i norr kan fungera som marknadsföringsverktyg.
– Kraften i berättelserna kan ge försäljningen en extra skjuts och vi har redan från tidigare några riktigt bra exempel på det i vår region, fortsätter Backgren.
– Våra regioner har starka berättartraditioner som är en länk mellan landskapets historia och dagens företagande, fyller Åberg i. Ofta är det vi själva ser som självklart, det som gör oss unika i andras ögon. Genom projektet kan vi hitta former att arbeta mer aktivt med det.

   

Ann-Sofi Backgren är tillsammans med Kajsa Åberg från Region Västerbotten Turism projektansvarig för Storytagging inom Kvarkenregionen. De arbetar inom projektet med insamling av berättelser och etablering av den digitala plattformen Northword.

Efter projekttiden ska den digitala portalen där man samlat materialet och berättelserna – Nortword – fungera som en plattform där företagen också kan marknadsföra sig på europeiskt plan.

– Den kommer att ge lokala och regionala företag möjlighet att växla upp och börja agera i ett större perspektiv, på en europeisk marknad. Samtidigt marknadsförs alla regionerna var för sig genom projektet och syftet är också att utomstående ska få en uppfattning om de olika regionerna, tillägger Backgren.
Några av de andra regionerna har redan genomfört liknande projekt.
– För oss båda är detta en möjlighet att lära av deras erfarenheter och ta fram något som passar våra förutsättningar. Ett första steg på en mycket intressant resa tillsammans, anser Åberg.
Northword kommer därmed att lyfta fram den inre styrkan i det lokala kulturarvet för både turismen och näringslivet.

Text: Anna Sand/bySand
Foto: Anna Sand, Esa Siltaloppi samt pressbilder

storytagging.interreg-npa.eu