Merenkurkun neuvoston Strategia 2030

Osaaminen ja kyky oppia 

Toimenpiteet

Käynnissä olevat toimenpiteemme painopistealueella Osaaminen ja kyky oppia:

Yhteistyö Hankenin koulutusohjelmien puitteissa

Uumajan yliopisto ja ruotsinkielisen kauppakorkeakoulun Hankenin Vaasan yksikkö ovat jo useana vuotena yhdessä järjestäneet kurssin Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen (Rajat ylittävä alueellinen kehitys ja suunnittelu Merenkurkun alueella). Kurssi johdattaa opiskelijat tarkastelemaan Merenkurkun aluetta liiketoiminnan näkökulmasta. Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat alueellinen kehitys, pohjoismaiset suunnitteluprosessit ja yritykset sekä kieli ja kulttuuri.

Kurssin akateemisena tavoitteena on, että opiskelijat perehtyvät systemaattisesti alueellisen kehityksen edellytyksiin sekä yhteisiin taloudellisiin ja strategisiin tavoitteisiin, joiden esteenä voi olla esimerkiksi kieli, historia, maantieteellinen etäisyys, säädökset sekä hallinnolliset rajat. Tarkoituksena on, että opiskelijat pystyisivät toimimaan rajat ylittävissä tehtävissä, kuten talouden kehittämisessä, suunnittelussa ja yritysten välisessä yhteistyössä raja-alueilla yleensä.

Korkeakoulujen yhteisesti järjestämää kurssia rahoittaa osittain Merenkurkun neuvosto.

Tila: Käynnissä oleva.

Akkuvyöhykettä koskeva koulutus

Merenkurkun neuvosto on osallisena edistämässä alueen koulutusaloitetta, jonka tavoitteena on pohjoismaisen akkuvyöhykkeen perustaminen ja jossa painotetaan vyöhykkeen vaikutuksia työmarkkinoihin, koulutukseen, kuljetusalaan, asuntoihin, työvoiman saatavuuteen jne. Alustavasti on keskusteltu aiheeseen liittyvästä yhteistyöhankkeesta.

Tila: Käynnissä oleva.

Merenkurkun alueen yliopisto – Aloite

Merenkurkun neuvosto on osallisena edistämässä alueen koulutusaloitetta, jonka tavoitteena on kerätä tietoa alueen koulutusmahdollisuuksista ja -ohjelmista. Alustavasti on keskusteltu aiheeseen liittyvästä yhteistyöhankkeesta ja lisäksi alueen korkeakouluille ja yliopistoille järjestetään yhteinen tapaaminen syksyn/talven 2023 aikana.

Tila: Käynnissä oleva.

Future Festival 20XX – Seminaari

Merenkurkun neuvosto osallistuu tähän tapahtumaan vastaamalla festivaaliviikon yhden päivän sisällöstä. Ohjelmasisältö luodaan ajankohtaisen aiheen ympärille ja vieraita kutsutaan tapahtumaan Merenkurkun neuvoston toiminnan puitteissa.

Tila: Käynnissä oleva.

OTA YHTEYTTÄ

Onko sinulla idea, toimenpide- tai yhteistyöehdotus?

Merenkurkun neuvosto on mielellään mukana tukemassa Merenkurkun aluetta hyödyttäviä yhteistyöhankkeita. Ota rohkeasti yhteyttä, niin mietitään yhdessä, miten ideaa voisi viedä eteenpäin. 

Halutessasi voit ennen yhteydenottoa tutustua vinkkeihimme: https://www.kvarken.org/fi/hanketyopaja/

A group of people planning

Takaisin Merenkurkun neuvoston strategiaan 2030