Kvarkenrådet Strategi 2030

Kompetens och lärande

Åtgärder

Våra pågående åtgärder inom fokusområdet Kompetens och lärande:

Samarbete kring utbildningsprogram med Hanken

Umeå universitet och Hanken Svenska handelshögskolan i Vasa, har i flera år samarrangerat kursen Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen. Kursen lär studenterna att se på Kvarkenregionen ur ett affärsperspektiv. Det handlar om regional utveckling, nordiska planeringssystem och företag samt språk och kultur.

Kursens övergripande akademiska syfte är att systematiskt studera förutsättningarna för regional utveckling, gemensamma ekonomiska och strategiska målsättningar med barriärer såsom språk, kultur, historia, avstånd, regelverk och administrativa gränser. Målet är att studenterna skall kunna arbeta med gränsöverskridande verksamheter såsom ekonomisk utveckling, planering, företagssamarbete med mera i gränsområden i allmänhet.

Samarrangemanget finansieras delvis med medel från Kvarkenrådet.

Status: Pågående.

Bildning i batteribältet

Kvarkenrådet bidrar till att främja bildningsinitiativet i regionen som tar sikte på etableringen av det nordiska batteribältet och dess effekter på arbetsmarknad, utbildning, transport, bostäder, arbetskraftsförsörjning osv. Initialt har ett samarbetsprojekt diskuterats inom detta område.

Status: Pågående.

 

Kvarkenuniversitet – Intiativ

Kvarkenrådet bidrar till att främja bildningsinitiativet i regionen som tar sikte på att samla information om de utbildningsmöjligheter och -program som finns i regionen. Initialt har ett samarbetsprojekt diskuterats inom detta område och man kommer även att arrangera ett gemensamt möte för regionens högskolor och universitet under hösten/vintern 2023.

Status: Pågående.

Future Festival 20XX – Seminarium

Kvarkenrådet deltar i detta evenemang genom att ta ansvar för innehållet under en av dagarna under festivalveckan. Programinnehåll skapas utgående från aktuellt tema och gäster bjuds in inom ramen för Kvarkenrådets verksamhet.

Status: Pågående.

KONTAKTA OSS

Har du ytterligare idéer, åtgärds- eller samarbetsförslag?

Kvarkenrådet är gärna med och stödjer samarbetsprojekt som gynnar Kvarkenregionen. Vi välkomnar dig att bolla vidare med oss för att utveckla just din projektidé.

Du är välkommen att kontakta oss genast, men här några tips ifall du vill vara förberedd på vad vi önskar veta https://www.kvarken.org/projektverkstad/

A group of people planning

Tillbaka till sidan Kvarkenrådets strategi 2030