Simultantolkning

Kvarkenrådet tillhandahåller konferens- och simultantolkningsutrustning för sammanträden och konferenser för uthyrning. Utrustningen finns för olika stora lokaler. de minsta anläggningarna är portablamed 20 hörlurar. Den största anläggningen kan användas på konferenser och liknande där upp till 280 personer behöver tolkning. Av dessa kan 80 också använda bordsmikrofon. Anläggningen klarar av tolkning på upp till sex språk. De större anläggningarna kräver att en tekniker transporterar, monterar och handhar utrustningen.

Hyrestagaren avtalar särskilt med tekniker som förmedlas av Kvarkenrådet. Teknikerna har stor erfarenhet av denna verksamhet och de kan ge värdefulla råd t.ex. beträffande de krav som ställs på lokaliteter för konferenser med simultantolkning och de utrymmen som tolkarna behöver.

Närmare upplysningar ges av

Merenkurkun neuvosto henkilokuvat 2
Maria Snickars
(Ekonomiansvarig)

Samarbejde 2 Logotype RGB SV8