16 / 03 / 2018

Historiallinen tapaaminen pohjoismaisesta infrastruktuurista

Nykyinen infrastruktuurin suunnittelujärjestelmä on puutteellinen rajat ylittävän näkökulman osalta, mikä puolestaan estää itä-länsi-suuntaisten kuljetusten kehittämisen Pohjoismaissa. E12 Atlantica Transport -hanke on siksi koonnut yhteen kokonaiskuvan ongelmista ja työstänyt toimenpide-ehdotuksen.

Nykyinen infrastruktuurin suunnittelujärjestelmä on puutteellinen rajat ylittävän näkökulman osalta, mikä puolestaan estää itä-länsi-suuntaisten kuljetusten kehittämisen Pohjoismaissa. E12 Atlantica Transport -hanke on siksi koonnut yhteen kokonaiskuvan ongelmista ja työstänyt toimenpide-ehdotuksen. Hanke on nyt loppusuoralla, ja 8.3. Ruotsin, Norjan ja Suomen liikenneviranomaiset kokoontuivat ainutlaatuiseen tapaamiseen Arlandaan.


Norjan, Ruotsin ja Suomen liikenneviranomaisten edustajat kokoontuivat yhdessä projektin johdon, Pohjoismaiden neuvoston ja Ruotsin elinkeinoelämän liikenneneuvoston kanssa historialliseen tapaamiseen Arlandaan 8.3.2018.8.

Hankkeen aikana on pyritty avaamaan syvempää keskusteluyhteyttä Suomen ja Ruotsin liikennevirastojen sekä Norjan Jernbanedirektoratetin ja Statens vegvesenin kanssa rajat ylittävän suunnittelun tärkeydestä. Kaikki nämä organisaatiot olivat läsnä yhdessä Pohjoismaiden neuvoston ja Ruotsin elinkeinoelämän liikenneneuvoston edustajien kanssa tapaamisessa, jota voidaan kuvailla lähinnä historialliseksi.

– Pelkästään se tosiasia, että onnistuimme saamaan näiden tahojen edustajat saman pöydän ääreen, on kertakaikkiaan fantastista, E12 Atlantica Transport -hankkeen projektipäällikkö Andreas Forsgren iloitsee ja jatkaa:

– Se osoittaa, että kysymys on merkittävä, ja infrastruktuuri modernin yhteiskunnan verenkiertona on tärkeä aihe. Nyt voimme tarkastella pelikenttää yhdessä. Hanketta ja sitä pohjaa, joka hankkeen kautta on toteutettu, niitä todella tarvittiin. Ja se että olemme täällä seudullamme edelläkävijöitä, se on merkittävää.

Hankkeessa on analysoitu kansallisia suunnittelujärjestelmiä rajat ylittävästä näkökulmasta. Päätelmiä on viestitty eteenpäin kunkin maan liikenneviranomaisille kansallisissa keskustelutilaisuuksissa Solnassa, Trondheimissä ja Helsingissä. Nyt on olemassa yksimielisyys ja yhteinen tahto toteuttaa konkreettisia toimenpiteitä, jotta voidaan luoda entistä enemmän rajat ylittävä näkemys.

Ennen päätostapaamista Arlandassa, on kansallisissa tapaamisissa esiin tulleet näkökulmat lisätty keskustelumateriaaliin. Tapaamisen tavoitteena oli esitellä ja keskustella toimenpiteistä, joita ehdotetaan vähentämään rajaesteitä, joita nykypäivän kansalliset järjestelmät aiheuttavat.

– Arlandan tapaaminen käsitteli toiveiden paketoimista yhteen, selittää Jerker Sjögren, Jesjo Konsult, joka toimii hankkeen konsulttina. – Yhteinen kuva nykytilasta ja positiivinen yhteisnäkemys rajat ylittävän suunnittelun tärkeydestä on luotu, ja nyt elinkeinoelämä, rajakomiteat sekä Pohjoismaiden neuvosto voivat tehdä omat osuutensa asian painottamiseksi.

– Samanaikaisesti tarvitaan hallituksen antamaa tehtävää, jotta voidaan edetä. Pohjoismaisen viranomaisyhteistyön työryhmä, joka sai alkunsa viime vuonna, on hyvä alku, Sjögren toteaa ja lisää tapaamisen jälkeen, että se ylitti hänen odotuksensa.

Sjögren on vakuuttunut siitä, että yksittäisillä ministereillä on kiinnostusta asiaa kohtaan, mutta ongelmana on se, ettei asiaa ole hallituksen tasolla jäsennelty.
– Olemme esittäneet konkreettisia ehdotuksia, jotka on otettu hyvin vastaan, ja nyt on hyvät edellytykset edetä kysymyksen kanssa. Mutta matka toteuttamiseen on vielä pitkä, eivätkä hyvintahtoiset lausunnot poliitikkotasolta enää riitä, Sjögren toteaa.

Uumajan yliopiston tutkija Jonas Westin, joka on myös mukana E12 Atlantica Transport -hankkeessa, jatkaa:
– Eduskunnat ja hallitukset tekevät kansallisia päätöksiä kansallisen tiedon ja tilastojen perusteella. Kahdenvälisiin neuvotteluihin ja päätöksiin tarvitaan kokonaan erilainen päätöspohja, mikä taas vaatii uusia menetelmiä, tietopohjaa ja työkaluja.

Forsgren, Sjögren ja Westin olivat kaikki erittäin tyytyväisiä tapaamisen jälkeen.
– Tuntuu todella hyvältä. Yhteinen näkökulma ongelmakuvaan on edellytys sille, että rajaseudut ja itä-länsisuuntaiset kuljetukset voisivat kehittyä samoin ehdoin kuin pohjois-eteläsuuntaiset. Sen tavoitteen olemme nyt saavuttaneet.

Teksti ja kuvat: Anna Sand
Suomennos: VASEK


Jonas Westin, Jerker Sjögren ja Andreas Forsgren olivat erittäin tyytyväisiä tapaamiseen ja siihen, mitä projektin aikana on aikaansaat

Text och foto: Anna Sand

 

E12 Atlantica Transport – E12-liikennekäytävän varrella vaikuttavien suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten kumppaneiden yhteistyöhanke, joka keskittyy toimivaan rahdin ja matkustajien kuljetusväylään, yhteisiin valtionrajat ylittävien strategioiden suunnittelun sekä tulevaisuuden yhteistyömuotoihin.

Hankkeen E12 Atlantica Transport kumppanit
Merenkurkun neuvosto (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Pohjanmaan liitt (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vaasanseudun Kehitys OY VASEK (FI), Uumajan kunta (SE), Vännäsin kunta (SE), Vindelnin kunta (SE), Lyckselen kunta (SE), Storumanin kunta (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Ranan kunta (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alstahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)